Кламер БГ - Бизнес новини: Доходността по 7-годишните ДЦК пада

Доходността по 7-годишните ДЦК пада

Бизнес

|
Пон, 26 Май 2014г. 19:41ч.
Доходността по 7-годишните ДЦК пада

Доходността по емисията 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) в евро пада.

Министерството на финансите преотвори за втори път емисията, като пласира 25 млн. евро. Падежът на книжата е 12 февруари 2021 година.

На проведения аукцион днес постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 2.26%. За сравнение постигнатата при първия аукцион на емисията доходност беше 2.92%, а при първото преотваряне беше постигната 2.52%.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 77.175 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 3.09, е посочено в съобщението на финансовото министерство.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили пенсионните фондове – 45.96%, следвани от банките – 31.20%, застрахователните дружества – 14.13% и гаранционни фондове и инвестиционни посредници – 8.71 на сто.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е 151 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации на редица държави от ЕС и региона: Италия (2.45%), Испания (2.59%), Румъния (2.81%), Словения (3.03%) и Хърватия (4.28%).

От началото на годината Министерството на финансите е пласирало ДЦК за над 1.5 млрд. лв. Около 1.2 млрд. от тях са краткосрочни бонове с матуритет 3, 6 и 9 месеца.

През тази година правителството ще емитира дълг за 4.4 млрд. лв., с който ще се финансират плащания по падежи през 2015 г. и бюджетния дефицит.

Премиерът Пламен Орешарски преди време обяви, че след изборите ще бъде емитиран дългът от близо 3 млрд. лв. на външните пазари.

mediapool.bg