Кламер БГ - Бизнес новини: ЧЕЗ заяви, че не иска поскъпване на тока, а справедливост при формиране на цената

ЧЕЗ заяви, че не иска поскъпване на тока, а справедливост при формиране на цената

Бизнес

|
Четв, 03 Апр 2014г. 12:36ч.
ЧЕЗ заяви, че не иска поскъпване на тока, а справедливост при формиране на цената

Компанията доставчик на ток за Западна България ЧЕЗ опроверга съобщение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), като посочи в четвъртък, че не предлага увеличаване на крайната цена на електроенергията, а призовава за по-балансирано разпределение на дяловете на различните участници във веригата производство-доставка на електроенергия, което да гарантира интересите на крайните клиенти. Компанията призовава за прозрачно, справедливо и равнопоставено определяне на цените на електроенергията.

В законовия срок, в който електроразпределителните дружества трябваше да внесат ценовите си предложения за следващия регулаторен период, който изтече на 31 март, само снабдителят за Югоизточна България ЕВН обяви, че иска поскъпване от 7.9 на сто. Другите две дружества – ЧЕЗ и Енерго-Про -

не съобщиха публично предложенията си.

В сряда вечер след заседание на парламентарната комисия по енергетика председателят на ДКЕВР Боян Боев заяви, че в ценовите си заявления за новия регулаторен период от 1 юли 2014 г. ЧЕЗ и Енерго-Про предлагат поскъпване на дневната електроенергия с 13-14 процента. Предложенията на трите дружества за увеличението на цените на нощната електроенергия са тези за дневната, умножени по две, добави Боев.

От ЧЕЗ обясниха обаче, че през последните години делът на компанията в крайната цена непрекъснато се понижава, като от 13% през 2006-2007 г. вече е достигнал 0,9%. Така в момента от всеки 100 лева сметка за ток ЧЕЗ разполага с 90 стотинки, за да извършва дейността си. Само през 2013 г. ДКЕВР понижи с 90% дела на компанията, като същевременно делът на НЕК, ЕСО и производителите бе увеличен с 11% до 82,45% от крайната цена. Така в ЧЕЗ остава най-малък дял, а същевременно той е най-важен за качеството на електроенергията за крайните клиенти. Подобна небалансирана структура на цената на електроенергията противоречи на основния принцип в ЕС, където всички части на веригата се развиват балансирано.

С внесеното предложение в ДКЕВР в края на март ЧЕЗ призовава делът й във веригата да бъде възстановен до равнище, което ще позволи на компанията да развива най-голямата електроразпределителна мрежа в страната, с дължина над 60 хиляди километра и да подобрява обслужването на над 2 милиона клиенти. Запазването на сегашния минимален дял на ЧЕЗ в крайната цена не само ще забави постигането на желаните параметри, но и ще задълбочи вече съществуващите проблеми

на електроразпределителната мрежа, заявяват от компанията.

В предложението на ЧЕЗ са включени намален обем технологични разходи, които компанията очаква да направи при извършване на своята дейност за следващия ценови период. С последното ценово решение от 30 декември 2013 г. ДКЕВР намали признатите технологични разходи на електроразпределителното дружество от 10% на 8%, докато реалното им ниво за 2013 г. е 11,98%. То е постигнато благодарение на инвестираните в електроразпределителната мрежа 728 млн. лева в периода 2005-2013 г.

Внесеното от ЧЕЗ предложение цели също покриване и на присъщите разходи за осъществяване на дейността по лицензиите, както и на тези, които ще възникнат вследствие на въвеждането на балансиращия пазар. Разходите за балансиране са в размер на 6.5 млн. лева за "ЧЕЗ Разпределение България“ и 34 млн. лева за "ЧЕЗ Електро България“.

В предложението си до ДКЕВР сме поискали да се намери справедлив компенсаторен механизъм, съгласно който средствата свързани със законовото задължение на крайните снабдители за изкупуване на енергия от ВЕИ да бъдат справедливо разпределени между всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, посочват още от компанияти и добавят, че не е редно само битовите клиенти и малките стопански потребители, които са на регулирания пазар, да поемат цялата тежест.

Предложението на ЧЕЗ е съобразено само с необходимите приходи за изпълнение на лицензионната дейност на дружествата и следват обявените от ЧЕЗ ценови намерения през месец февруари 2014 г.

От ЧЕЗ съобщават, че от стъпването си в България през 2005 г. са внесли в българската икономика над 2 млрд. лева. С извършените инвестиции са обновени 30% от електропреносната мрежа, намален е броят на непланираните прекъсвания на клиент за една година с 42% за периода 2009-2013 г., присъединени са 70 000 нови клиенти и се предлагат близо 100 вида услуги.

В сряда Боян Боев обясни, че в ценовите заявления на дружествата, поне на пръв поглед, не е установено те да са включили некомпенсираните си разходи за "зелена" енергия за минал период, заради чието прихващане възникна спорът с НЕК, довел до начало на процедура за отнемане на лиценза на снабдителрните дружества.

Боев посочи, че ценовите заявления на дружествата ще бъдат анализирани и до юни има много време да се установи дали те имат право да искат такова увеличение на цената на тока.

mediapool.bg