Кламер БГ - Бизнес новини: Цена със стара дата за слънчеви и вятърни централи

Цена със стара дата за слънчеви и вятърни централи

Бизнес

|
Вт, 18 Фев 2014г. 14:56ч.
Цена със стара дата за слънчеви и вятърни централи

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) смята да накара слънчевите и вятърните централи да плащат със стара дата цена за достъп до мрежата на държавния "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО). Това становище изказа членът на комисията Еленко Божков във вторник по време на обществено обсъждане на проекторешението за определяне на постоянна цена от 2.45 лв. за мегаватчас за достъп до мрежата.

Тази тарифа трябва да замени въведената през септември 2012 г. от регулатора временно цена за достъп, която тогава бе изисквана от всички производители на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) според вида и мощността на съоръженията и годината на въвеждането им в експлоатация. Тези цени обаче бяха отменени от Върховния административен съд (ВАС) през миналата година и ДКЕВР реши да ги замени постоянна такава тарифа, която обаче да се плаща само от слънчеви и вятърни централи и само на ЕСО, за електроразпределителните дружества определената от държавата цена е 0.00 лв. По обявените за незаконни цени вече от ВЕИ-централите бяха събрани над 190 млн. лв., които сега трябва да им бъдат възстановени, но регулаторът още не е обявил как ще става това.

Докато тези пари продължават да стоят на сметки, сега комисията е решила да събира със задна дата за същия период отново цени, което бе определено като противозаконно от Меглена Русенова, председател на управата на Българската фотоволтаична асоциация.

Ако ДКЕВР приеме нова ретроактивна такса, считано от 18 септември 2012 г., това ще бъде незабавно атакувано в съда и по силата на юридическата логика решението ще отпадне, защото ВАС вече се е произнесъл веднъж по същия казус, заяви тя. Налагането на такса със задна дата ще бъде грубо нарушение на закона и няма по никакъв начин да допринесе за стабилизиране на отношенията в енергийната система, допълни представителят на слънчевите електроцентрали.

Според производителите на вятърна и слънчева енергия въвеждането на цена за достъп до мрежите само за тях е груба дискриминация, защото разходи за балансиране пораждат и останалите ВЕИ-производители, а също и конвенционалните централи.

Съмненията и подозренията за неравнопоставеност между ВЕИ генерациите са лесно обясними - при налагането на тази цена става въпрос за това с каква разполагаемост се заместват генерациите от вятър и слънце в определени случаи, коментира от своя страна Еленко Божков, цитиран от БТА. Очевидно е, че няма разходи за заместването на другите технологии във ВЕИ-сектора, освен при вятъра и слънцето, посочи той и добави, че това е възприетото от работната група на ДКЕВР становище.

Според производителите на енергия от слънце и вятър обаче, поражданите от тях разходи за енергийната система ще бъдат поети от самите производители, когато заработят т.нар. балансиращи групи. Русенова коментира, че в рамките на тази група ВЕИ.централите трябва да дават почасови прогнозни графици за своето производство и при неизпълнение на графиците, всеки производител ще плаща пропорционално на причинения дебаланс. По думите й това автоматично обезсмисля налагането на цени за достъп до мрежата.

С новото си решение искаме да заместим решението за временните цени за достъп, тоест постоянните цени би трябвало да действат от момента, когато е започнало да действа решението за временните цени, обясни Божков.

Председателят на ДКЕВР Боян Боев насрочи за 14 март провеждането на закрито заседание, на което ще бъде взето окончателно решението за постоянни цени за достъп. Едновременно с това трябва да бъде представен и механизмът, по който ще се връщат средствата, събрани по силата на обявените от ВАС за незаконни временни цени за достъп.

mediapool.bg