Кламер БГ - Бизнес новини: С 35 млн. евро се вдига държавният дълг през април и достига 7.75 млрд. евро

С 35 млн. евро се вдига държавният дълг през април и достига 7.75 млрд. евро

Бизнес

|
Пон, 02 Юни 2014г. 15:01ч.
С 35 млн. евро се вдига държавният дълг през април и достига 7.75 млрд. евро

Държавният дълг на България към края на април т. г. възлиза на 7.75 млрд. евро, показват данните от регистъра на дълга на Министерството на финансите, публикувани в понеделник.

В номинално изражение дългът на страната бележи увеличение с близо 35.4 млн. евро в сравнение с март 2014 година, като това повишение се дължи преди всичко на емитирането на съкровищни облигации на ДЦК на вътрешния пазар през април.

Вътрешните задължения през четвъртия месец на годината са 3.76 млрд. евро, докато външните държавни задължения са 3.99 млрд. евро.

Според финансовото министерство в края на април делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната възлиза на 18.6%, като делът на външния държавен дълг е 9.6%, а на вътрешния е 9.0% от БВП.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 48.5%, докато външните задължения са 51.5% от обшия държавен дълг на България.

Министерството на финансите оповести и валутната структура на дълга, като към края на април 52.1% от държавния дълг е бил в евро, 36.1% - в левове, 10.7% - в щатски долари и 1.1% в други валути.

Плащанията по държавния дълг през април са 27.1 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева - 75.2%, следван от 15.5% на тези, деноминирани в евро, и 9.3% на плащанията в долари.

Според месечния бюлетин "Държавен дълг" на финансовото министерство, държавно гарантираният дълг през април 2014 година е достигнал 379 млн. евро. Това представлява намаление от приблизително 3.6 млн. евро в сравнение с края на предходния месец (март), като понижението се дължи главно на извършени плащания по външните държавно гарантирани заеми. Към края на април вътрешните държавни гаранции са 21.2 млн. евро, а съотношението държавно гарантиран дълг към БВП на страната е бил в размер на 0.9%.

mediapool.bg