Кламер БГ - Бизнес новини: Слабо понижение на младежката безработица през февруари

Слабо понижение на младежката безработица през февруари

Бизнес

|
Вт, 11 Март 2014г. 15:57ч.
Слабо понижение на младежката безработица през февруари

Безработните младежи до 29 г. у нас са намалели през февруари, отчете Агенцията по заетостта (АЗ) във вторник.

Според месечния доклад за безработицата, през февруари са започнали работа над 3 500 младежи до 29 г. Статистиката показва намаление както при младежите до 24 г., регистрирани в бюрата по труда – с 451 души, така и при тези до 29 г., от които започналите работа са 758.

Така нивото на младежката безработица в страната слабо спада спрямо януари. В бюрата през февруари са се водили над 35 хиляди безработни младежи до 24 г. и над 75 хиляди до 29 г.

Младежите, които са започнали работа миналия месец, представляват 25 на сто от общия брой на напусналите системата на бюрата по труда, макар че като процентен дял безработните до 29 г. са едва 18.9 процента от всички.

Равнището на безработицата остава почти непроменено през втория месец от годината, като отчита леко повишение от 0.2 процента спрямо януари и вече е 12.2 на сто. Според директора на агенцията Асен Ангелов, това се дължи на намалелия поток от новорегистрирани в бюрата по труда, както и на по-големия брой хора, които успяват да се устроят на работа в реалната икономика.

14 200 са безработните от всички възрастови групи, които по данни на агенцията са започнали работа през февруари 2014 г. при обявени в бюрата по труда малко над 13 хиляди свободни работни места в реалната икономика и по програми за субсидирана заетост.

Огромната част от тях – повече от 13 300 души, са намерили реализация на първичния трудов пазар. Това е с 1200 повече, отколкото през предходния месец.

Другите 891 безработни са били ангажирани по програми за заетост, мерки и схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Тази година АЗ отпусна с около 30 хиляди субсидирани работни места по-малко, но според шефа на агенцията, това се компенсира от повече обявени позиции от реалната икономика.

Ангелов допълни, че предстои да бъдат обявени нови 6 хиляди работни места, които да се финансират от Националния план за действие по заетостта и ОП "Развитие на човешките ресурси".

Според статистиката на АЗ, в бюрата по труда са се водили 400 943 хиляди безработни, което е с 290 души по-малко, отколкото през януари. Сравнено със същия период на миналата година обаче има повишение - новорегистрираните са с над 1000 души повече.

Намаление бе отчетено при новорегистрираните безработни, които през февруари са били двойно по-малко спрямо предходния месец - 30 309-ма души на фона на над 40 хиляди "нови безработни" през януари. Те са по-малко и в сравнение с февруари миналата година, когато в бюрата по труда са се регистрирали 36 хиляди души.

Търсенето на работна сила на първичния пазар за втори пореден месец нараства, като най-голям принос за това има бизнесът. От там са заявени 12 460 работни места при по-малко от 11 хиляди през януари, като над две трети от тях (68.2 процента или 8500 места) идват от частния сектор.

Шефът на АЗ по този повод коментира, че "икономическата среда се подобрява, а оттам и заетостта".

Най-много свободни работни места през февруари са били обявени от преработващата промишленост – над 3600 за цялата страна. Следват търговията с 1600 места, селското, горското и рибното стопанство с 1100. Сред другите сектори, които активно търсят работна ръка, са хотелиерството и ресторантьорството (941), бизнесът недвижими имоти (755), финанси и застраховане (700), строителство (605), държавно управление (466), административни дейности (447), транспорт (411), образование (330).

mediapool.bg