Кламер БГ - Бизнес новини: Рекордно ниска доходност по петгодишните ДЦК, банките пак са най-активни купувачи

Рекордно ниска доходност по петгодишните ДЦК, банките пак са най-активни купувачи

Бизнес

|
Вт, 08 Апр 2014г. 12:41ч.
Рекордно ниска доходност по петгодишните ДЦК, банките пак са най-активни купувачи

Министерството на финансите преотвори емисия петгодишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лева и падеж 22 януари 2019 година, съобщиха от ведомството във вторник.

На проведения предния ден аукцион е била постигната среднопретеглена годишна доходност от 1.89%. Това е най-ниската стойност в този матуритетен сегмент от януари 2013 г. насам.

На търга през януари бе постигната доходност от 2.18%. Тя бе малко по-висока от тази на проведения аукцион през октомври (2.03%), но по-ниска от емисията на ценни книжа през август (2.38%). Спредът спрямо базисните германски облигации в този сегмент е 1.29 процентни пункта.

Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации на редица държави от ЕС и региона: Словения (2.00%), Португалия (2.61%), Полша (3.54%), Хърватия (4.14%) Румъния (4.52%) и Унгария (4.70%) и е идентична с тази на Обединеното кралство (1.89%), посочват от финансовото министерство.

От страна на участниците е бил отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки е достигнал 107.22 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.14. Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили отново банките – 55.5%, следвани от гаранционни и доверителни фондове – 31%, пенсионните фондове – 7.6%, застрахователни дружества – 5.4% и други институционални инвеститори – 0.5%.

От началото на годината министерството е пласирало ДЦК за близо 1.5 млрд. лв., като 1.2 млрд. от тях са кратскосрочни бонове с матуритет 3, 6 и 9 месеца, припомня Инвестор.бг.

До края на месеца МФ ще преотвори седемгодишна емисия с падеж 12.02.2021 г., като предложи книжа с номинал за 25 млн. евро.

През тази година правителството ще пласира общо 4.4 млрд. лв. дълг, с който ще се финансират плащания по падежи през 2015 г. и бюджетният дефицит, като около 3 млрд. лв. (1.5 млрд. евро) ще бъдат емитирани на външните пазари под формата на еврооблигации. Това ще стане след изборите за Европейски парламент.

През следващия тригодишен период финансовото министерство очаква номиналното равнище на държавния дълг да се движи в рамките на 20.1%-22.9% от прогнозния БВП, като в края на периода се той да е около 21%.

mediapool.bg