Кламер БГ - Бизнес новини: НСИ: Лек ръст в промишленото производство и в строителството през февруари

НСИ: Лек ръст в промишленото производство и в строителството през февруари

Бизнес

|
Вт, 08 Апр 2014г. 19:09ч.
НСИ: Лек ръст в промишленото производство и в строителството през февруари

Промишленото производство нараства с 0.7% през февруари спрямо предния месец, сочат предварителните данни на НСИ, публикувани във вторник.

През февруари календарният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 6.5 на сто спрямо съответния месец на 2013 г. (който се дължи на ниския ръст на производството през февруари 2013 г.).

Увеличение спрямо предния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 3 на сто, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 16.7 на сто, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.1 на сто.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на напитки - с 10.2 на сто, производството на химични продукти - с 9.1 на сто, производството на изделия от други неметални минерални суровини - със 7.9 на сто, производството на тютюневи изделия - с 6.4 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5.1 на сто. Спад е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9.7 на сто, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.5 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 4.1 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8 на сто, и в преработващата промишленост - със 7.2 на сто, докато в добивната промишленост е регистриран спад от 0.2 на сто.

По-значително увеличение спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 45.8 на сто, производството на основни метали - с 20.9 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.9 на сто.

Намаление е отчетено при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 13.4 на сто, производството на превозни средства, без автомобили - с 6.6 на сто, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.9 на сто.

През февруари индексът на продукцията в строителния сектор, изчислен въз основа на сезони данни, е с 0.5 на сто над равнището от предходния месец. Календарните данни показват увеличение 5.5 на сто на строителната продукция през февруари в сравнение със същия месец на 2013 година.

През февруари индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското (инженерното) строителство нараства с 1.1 на сто, докато при сградното строителство се наблюдава намаление с 0.1 на сто.

На годишна база увеличението на строителната продукция през февруари, изчислено от календарните данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 15.4 на сто, докато при сградното строителство е регистриран спад 1.3 на сто.

mediapool.bg