Кламер БГ - Бизнес новини: Държавата свива контрола в акцизните складове

Държавата свива контрола в акцизните складове

Бизнес

|
Ср, 08 Ян 2014г. 15:55ч.
Държавата свива контрола в акцизните складове

Министерството на финансите предлага да се намалят точките за контрол върху производството и складирането на акцизни стоки. Това се предвижда да стане с приемане на нова Наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, чийто проект е публикуван на сайта на ведомството за публично обсъждане.

Мотивът на финансовото министерство за исканото свиване на контрола в акцизните складове е намаляване на административната тежест и на разходите за бизнеса за въвеждане на системите за постоянно наблюдение от страна на митниците на движението на акцизните стоки с цел предотвратяването на данъчни измами. Освен това ведомството отчита, че практическото прилагане на действащата в момента Наредба №3 от 19 февруари 2010 г. не е постигнало планираните при въвеждането ефекти върху контрола и приходите. "Разходите на бизнеса по привеждане в съответствие с наредбата са изключително високи, а митническите органи не могат да осъществяват ефективен контрол", пише в мотивите към новата наредба.

Според новия нормативен документ в данъчните складове измервателни уреди и точките за контрол върху количествата трябва да има само на местата, където се въвеждат, произвеждат, складират и извеждат акцизни стоки. Според сегашните правила пломбирани точки за контрол и подаване на онлайн информация в митниците трябва да има и в сервизни отвори на съдовете за съхранение на акцизни стоки, монтирани под земята отдушници, тръбопроводи и други места.

В проекта на наредба се посочва, се новите изисквания трябва да са постигнати до 30 юни 2014 и от следващия ден да се започни подаването на електронна информация. Онези акцизни складове, които са монтирали всички искани по сегашната наредба уреди, ще се смятат за изрядни, а може да подадат заявление за привеждане според новите норми.

На практика от промените ще се възползва най-вече бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим", която продължава да се бави с изпълнението на сегашните законови изисквания. Повечето от останалите предприятия, работещи с алкохол и алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти и електроенергия, са изпълнили изискванията на сегашната уредба, която се предлага сега да се отмени.

През последните три години "Лукойл България" бе в открит конфликт с бившия шеф на Агенция "Митници" Ваньо Танов, който на два пъти искаше да отнеме лиценза на петролната база на пристанище "Росенец" на рафинерията, а в началото на миналата година и на данъчен склад на "Лукойл" в "Илиенци" и свързаните с него бази в Карнобат, Стара Загора, Пловдив, Ветрен и Ихтиман заради немонтирани измервателни уреди.

През лятото на 2013 г. Върховният административен съд отхвърли на първа инстанция жалбата на компанията срещу изискването за поставяне на измервателни уреди на всички отклонения на нефтопровода й, свързан с шестте петролни бази на рафинерията. Наличието на множество отклонения от нефтопровода, който сам по себе си представлява склад на акцизна стока, към отделни бази изисква монтирането на уреди, за да има надежден контрол, заяви тогава съдебният състав.

Сегашните поправки на практика ще направят този съдебен спор безпредметен.

mediapool.bg