Кламер БГ - Бизнес новини: ДКЕВР обсъжда отнемането на лицензите на електроразпределителните дружества

ДКЕВР обсъжда отнемането на лицензите на електроразпределителните дружества

Бизнес

|
Пон, 28 Апр 2014г. 14:55ч.
ДКЕВР обсъжда отнемането на лицензите на електроразпределителните дружества

За втори път Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) отложи вземането на окончателно решение за отнемането на лицензите на тримата доставчици на електроенергия ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про". Това обяви председателят на регулатора Боян Боев на открито заседание в понеделник. Причината е искано допълнително време от страна на ЕВН за запознаване с представените нови доказателства от НЕК за претендираните от държавната компания 347 млн. лв., които обаче трите предприятия си прихванали заради борчове на самата НЕК към тях. Трите компании имат срок до 12 май да представят своите становища, след което на закрито заседание ДКЕВР ще вземе крайното си решение за това дали ще остави дружествата да работят или ще назначи на тяхно място особени търговци на електроенергия.

Процедурата за отнемане на лицензите на електроснабдителните дружества бе открита от ДКЕВР в средата на март. На заседание в началото на април се оказа, че НЕК е предоставила нови доказателства срещу тримата доставчика на ток, които по информация на Mediapool са просто копия от фактури за закупена от ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго-Про" електроенергия, които не са платени. Така решението бе отложено за 28 април. Междувременно обаче от ЧЕЗ и ЕВН предложиха на НЕК споразумения за уреждане на взаимните задължения, чиито параметри не са обявени и по тях продължават преговорите.

Заради внесено от ЕВН на 17 април писмо за удължаване на срока за запознаване с документите, регулаторът е решил да даде възможност на трите предприятия да предоставят факти и доказателства, с цел ефективната им защита в процедурата по отнемане на лицензи.

От ЕВН обаче обявиха, че представените документи изобщо не се отнасят към предмета на производството и затова дружеството не може да даде каквото и да било становище по тях в рамките на тази процедура. Според доставчика този спор може да се реши само с преговори или в съда.

Тримата доставчици на електроенергия за пореден път отхвърлиха като несъстоятелна и незаконосъобразна откритата срещу тях процедура и поискаха тя да бъде прекратена.

От ЕВН, снабдяващо Югоизточна България, изразиха надежда, че по пътя на преговорите ще бъде постигнато съгласие по уреждане на взаимните дългове с НЕК. Ако това се окаже невъзможно, въпросът трябва да бъде отнесен към съда. Представителите на дружеството настояха ДКЕВР да вземе решение за прекратяване на процедурата за отнемане на лиценза.

Доставчикът в Западна България ЧЕЗ също изразиха мнение, че с преговори може да се постигне комплексно и трайно решение.

От "Енерго-Про", което работи в Североизточна България, обявиха, че не са извършили нарушения на действащото законодателство и издадения от ДКЕВР лиценз и с прихващането на суми от плащанията си към НЕК са искали да гарантират правата и качественото снабдяване на 1.2 млн. клиенти. Представителите на дружеството апелираха регулаторът да се произнесе с мотивирано решение за отмяна на производството по отнемане на лиценза.

След 12 май ДКЕВР ще се събере, за да оцени всички факти и становища, информира Боев. Окончателните решения ще бъдат взети на закрити заседания.

"Става въпрос за механизъм, определен от държавната комисия на лицензиантите. Не става въпрос за търговски спор. Ние не сме граждански съд, ние сме държавна комисия", каза Боев, попитан какви може да са подходите на регулатора в случай, че замесените в спора фирми се разберат помежду си. Той допълни, че би се радвал ако това стане и тогава регулаторът ще преценява действията си.

Боев коментира, че всички участници по веригата на електроснабдяването – от производителите до крайните снабдители са поискали увеличение на цената на тока, но отказа да съобщи подробности. "Всички искат повишение, но нашата работа е да седнем да анализираме техните разходи по начина, по който се определят - при всеки е различно - и тогава да вземем нашето решение", каза председателят на ДКЕВР.

Разчетите на ДКЕВР за новите цени на тока се очаква да са готови в края на месец май или началото на юни. След това ще се проведе едно по-широко обсъждане и на всички ще бъдат представени разходите по веригата и как те се отразяват върху цените. Компенсаторният механизъм за възстановяване на направените разходи от страна на електроразпределителните дружества за закупуване на тока, произведен от възобновяемите енергийни източници, заради което е и търговския спор с НЕК, ще бъде готов с решението за новата цена, обясни Боян Боев. "Той е част от нея дефакто", каза той.

За първите три месеца от таксата върху вятърните и слънчевите централи са събрани 36 млн. лева, които в момента са на разпореждане на енергийния регулатор. Какво ще се случи с тях обаче не е ясно, тъй като се очакват указания за използването им.

mediapool.bg