Кламер БГ - Бизнес новини: Три проекта на "Булгартрансгаз" влязоха в списък на ЕК за субсидиране

Три проекта на "Булгартрансгаз" влязоха в списък на ЕК за субсидиране

Бизнес

|
Ср, 24 Ноем 2021г. 14:50ч.
Три проекта на "Булгартрансгаз" влязоха в списък на ЕК за субсидиране

Три проекта на

Европейската комисия е включила три проекта на българския държавен газов оператор "Булгартрансгаз" в Петия списък на проекти от общ интерес (ПОИ), които могат да разчитат на частично безвъзмездно финансиране. Това са разширението на подземното газохранилище в Чирен, газовата връзка със Сърбия и рехабилитацията и разширяването на вътрешната газопреносна мрежа. Дали ще получат еврофинансиране ще стане ясно в началото на 2022 г.

"Включването на тези три приоритетни проекта на "Булгартрансгаз" в петия списък доказва стратегическата роля на българската газопреносна система за гарантиране сигурността на доставките и интегрирането на газовите пазари в региона. Те ще стимулират диверсификацията на източниците и конкуренцията между доставчиците на газ", посочва се в изявление на оператора. Реализацията на проектите също така ще намали емисиите на парникови газове, тъй като ще позволи замяната на въглищата с природен газ.

Общата инвестиция по проекта за увеличаване капацитета на газохранилището от сегашните 550 мл. куб. м на 1 млрд. куб. м е 308 млн. евро, "Булгартрансгаз" (БТГ) иска над 50 процента от средствата от Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility – CEF). Според това какви средства ще получи, операторът ще търси заемни средства за инвестицията, като една от възможностите е фондът на инициативата "Три морета". По проекта вече се работи, сега търсените средства са за продължаване на следващата фаза по разширението.

По-големият капацитет на газохранилището се очаква да привлече нови търговци – особено на втечнен газ, тъй като проектът и свързан с изграждането на на терминала за регазификация на втечнен газ край Александруполис, в който БТГ участва с 20 на сто.

Средствата, които се търсят за газовата връзка със Сърбия, също са за продължаване на проекта, построяването на който, след отказ на "Кенпайп" от поръчката, отиде при "Главболгарстрой". Стойността на доставката на тръби и изграждането на 62-километровия български участък от газопровода от София през Калотина до Ниш е 140 млн. лв. Проектът за тръбата с капацитет 1.8 млрд. куб. м вече бе финансиран от CEF с 28.2 млн. евро. Не е ясно колко средства иска сега БТГ.

Проектът за рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система е планиран в три фази, обяснява операторът. Догодина се очаква да приключи втората фаза, съфинансирана с 27.6 млн. евро от CEF, който отделно е дал още около 1 млн. евро за подготовка на първата фаза. Първа и втора фаза на проекта включват модернизацията на общо 4 компресорни станции с инсталиране на 10 нови нискоемисионни газотурбинни компресорни агрегата, изграждане на 20 км нов газопровод и рехабилитация и подмяна на 81 км съществуващи газопроводи. Плановете са те да бъдат въведени в експлоатация до юни 2022 г.

Третата фаза на проекта предвижда изграждане на около 19 км нов газопровод и компресорна станция с мощност 20 MВ. Реализацията й ще позволи допълнително увеличение на капацитета на бъдещата газова връзка със Сърбия до 2.4 млрд. куб. м годишно.

Включването в Петия списък на ПОИ и на трите предложени от „Булгартрансгаз“ ЕАД приоритетни проекта потвърждава адекватността и съответствието на инвестиционната програма на дружеството с целите на ЕС и ще осигури възможност за получаване на финансова подкрепа за тяхното завършване.

mediapool.bg