Кламер БГ - Бизнес новини: Оттеглено е предложение за добив на злато и сребро в Ивайловградско

Оттеглено е предложение за добив на злато и сребро в Ивайловградско

Бизнес

|
Четв, 13 Ян 2022г. 13:35ч.
Оттеглено е предложение за добив на злато и сребро в Ивайловградско

Снимката е илюстративна

Дружеството "Тинтява Експлорейшън" е оттеглила инвестиционното си предложение за добив и преработка на полимерни руди в находище "Розино", площ "Тинтява", в община Ивайловград. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково.

Внесеното през ноември 2021 г. предложение е предвиждало експлоатация на златно-сребърни руди на площ 621.81 хектара, тяхната флотация до концентрат и изграждане на хвостохранилище и съпътстваща инфраструктура.

Преценката на експертите по биоразнообразие към РИОСВ Хасково обаче е, че бъдещите дейности има вероятност да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Родопи Източни" и "Бяла река", посочват от екоинспекцията.

Наред с това са постъпили възражения от "Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност", Сдружение "Балканика" и Коалиция "Да остане природа в България". Според тях описаните в инвестиционното предложение дейности крият сериозна заплаха за опазваните в защитената зона местообитания.

След молбата за оттеглянето на инвестиционното предложение на 11 януари 2022 г. РИОСВ-Хасково ще издаде решение за прекратяване на започналото административно производство по предложението.

mediapool.bg