Кламер БГ - Бизнес новини: ЕС одобри програма за рибарство на България за 121 млн. евро

ЕС одобри програма за рибарство на България за 121 млн. евро

Бизнес

|
Четв, 24 Ноем 2022г. 16:10ч.
ЕС одобри програма за рибарство на България за 121 млн. евро

ЕС одобри програма за рибарство на България за 121 млн. евро

Общият размер на отпуснатите за България средства, които обхващат този шестгодишен период, е 121 млн. евро, от които приносът на ЕС възлиза на 85 млн. евро. Всички подпомагани дейности ще допринесат за постигането на целите на ЕС в областта на околната среда и климата.

Средствата по програмата ще бъдат предназначени предимно за устойчиво рибарство, устойчиви аквакултури и преработка, и за маркетинг, както и за устойчива синя икономика. Програмите ще подкрепят устойчивостта на секторите на рибарството, аквакултурите и преработването, като по-специално стимулират преминаването към нисковъглеродни горива, но също така и риболовни техники и съоръжения с ниско въздействие, както и иновативни решения за контрол и събиране на данни за рибарството.

"Приетите програми по Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултуриФ ще помогнат на България и Германия да изградят стабилен, иновативен, устойчив и нисковъглероден сектор на рибарството, аквакултурите и преработката и ще стимулират техния екологичен и цифров преход. За България това ще допринесе значително за развитието на общностите в областта на рибарството и аквакултурите, ще подкрепи опазването и възстановяването на водното биологично разнообразие и екосистеми и ще укрепи устойчивото управление на моретата и океаните.", посочи комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс.

Програмите също така ще подкрепят екологичния и цифровия преход на сектора с инвестиции в енергия от възобновяеми източници, нови информационни технологии и методи за намаляване на отпадъците.

mediapool.bg