Кламер БГ - Бизнес новини: Газовата връзка с Гърция се тества с 3.7 млн. куб. м

Газовата връзка с Гърция се тества с 3.7 млн. куб. м

Бизнес

|
Четв, 23 Юни 2022г. 15:40ч.
Газовата връзка с Гърция се тества с 3.7 млн. куб. м

Газовата връзка с Гърция се тества с 3.7 млн. куб. м

От средата на юни по 182-километровото трасе на газовата връзка между гръцкия град Комотини и българския Стара Загора вървят изпитания с 3.7 млн. куб. м тестови количества природен газ, съобщиха от проектната компания и бъдещ оператор на тръбата "Ай Си Джи Би" в четвъртък.

В първата фаза на изпитанията газът е подаван поетапно в посока Стара Загора – Комотини. Всички участъци са предварително продухани с азот с цел недопускане на влага и кислород в газопровода. Това е едно от задължителните технически изисквания при подготовка на инфраструктурата за въвеждане в търговска експлоатация.

В рамките на този етап от тестовете целият газопровод функционира под налягане, което се увеличава постепенно в съответствие с одобрената процедура за изпитване. Налягането, при което ще бъде експлоатирано съоръжението след старта на търговските дейности, варира в зависимост от количествата транспортиран природен газ за съответния ден. Газопроводът е проектиран да работи при максимално налягане до 75 бара.

Предстои същият процес на запълване с тестови количества природен газ да се случи и в газоизмервателната станция при гръцкия град Комотини. Съоръжението там е завършено на 96% - то е почти двойно като мащаб в сравнение със станцията при Стара Загора и това се отразява на необходимото време за провеждане на съответните тестови процедури, отбелязват от "Ай Си Джи Би", в която 50% държи "Българският енергиен холдинг", а останалият дял е на италиано-гръцката "Посейдон"..

"В процес на интеграция е автоматизираната система за цялостен контрол и управление на газопровода (Supervisory control and data acquisition или SCADA), която ще обхваща всички съоръжения на газопровода – две газоизмервателни станции, осем кранови възела, катодна защита, системите за сигурност и диспечерския център. Едновременно с това се провеждат и функционалните тестове на всички останали помощни съоръжения, необходими за експлоатацията на интерконектора", посочват в съобщението изпълнителните директори на "Ай Си Джи Би" Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.

Тези процеси включват настройки на управлението на съоръженията и връзката между тях с параметри за температура, налягане, аварийно задействане и съобщения за състояние. Всички те са от изключителна важност за коректното и надеждно функциониране на технологичните процеси, управлявани от SCADA системата. За тази цел предварително се изграждат и телекомуникационни връзки посредством оптични трасета, допълва се в информацията.

Гръцката строителна фирма "Авакс", която отговаря за изграждането на интерконектора, има ангажимент да изпълни всички дейности по техническия проект на газопровода, включително да завърши рекултивацията по цялата дължина на трасето, преди да сдаде обекта на проектната компания като успешно изпълнен. Процесът по рекултивация представлява възстановяване на най-горния слой на почвата по трасето на интерконектора, така че тя отново да бъде обработваема. Към момента са възстановени 140 км от общо 182 км.

"Авакс" трябваше да приключи строежа на газопровода до края на 2021 г., но не стори това, а "Ай Си Джи би" не прие исканото второ удължаване на строителния договор, заради което на изпълнителя се налага дневна глоба от 90 хил. евро, но не повече от 10 процента от стойността на контракта или 14.48 млн. евро.

Последните очаквания са през юли най-сетне да заработи газовата връзка и държавният газов доставчик "Булгаргаз" да започне да внася пълните обеми договорен азерски газ, който в момента влиза едва на една трета.

От административна гледна точка има още работа преди старта на търговската експлоатация на газопровода, някои от които могат да бъдат изпълнявани паралелно с довършването на строителните и тестовите дейности.

Очаква се Брюксел да одобри до юли проекторешението на енергийните регулатори на България и Гърция за сертифицирането на "Ай Си Джи Би" като независим преносен оператор, което ще наложи въвеждането на нова управленска структура на компанията, включително приемането на нов устав и избор на членове на Управителен и Надзорен съвет.

Работна група търси съкращаване на сроковете за одобрение на проекта от Дирекцията за национален строителен контрол, "Пожарна безопасност и защита на населението", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Инспекцията за държавен технически надзор, регионални екоинспекции, басейнова дирекция, пътни управления и здравните инспекции.

Всички заинтересовани институции и експлоатационни дружества са поканени да представят предварително становища по въвеждане в експлоатация, така че преди подаване на заявление за издаване на разрешение за ползване всички указания да бъдат изпълнени в максимална степен, посочват от "Ай си Джи Би".

Допълнително българският енергиен регулатор трябва да издаде разрешение за започване на лицензионна дейност, за което необходимо условие е подписването на акт 15 за обекта.

От проектната компания отбелязват, че разчитат на политическа подкрепа и целенасочени действия в посока оптимизиране на административните срокове, като паралелно се полагат всички усилия физическото завършване на газопровода и изпълнението на функционалните тестове да се случат възможно най-бързо.

Основната цел, към която са обединени усилията на всяко ниво, е въвеждането на газопровода в търговска експлоатация да се случи в най-кратък срок. Всички дейности се извършват при стриктно спазване на изискванията за въвеждане на строежите в експлоатация и при изпълнение на условията на регулаторната рамка за подобни обекти, заявяват от "Ай Си Джи Би".

mediapool.bg