Кламер БГ - Бизнес новини: Ще се подменят 380 хил. електромери в Западна България

Ще се подменят 380 хил. електромери в Западна България

Бизнес

|
Вт, 13 Май 2014г. 14:58ч.
Ще се подменят 380 хил. електромери в Западна България

Доставчикът на ток в Западна България ЧЕЗ ще вложи над 13 млн. лв. в подмяната на 380 хил. електромера през 2014 г., съобщиха от дружеството във вторник. Това е повече в сравнение със сменените през миналата година 358 хил. уреда.

Извършването на всяка подмяна ще бъде предварително уговорена с домоуправителите на входовете за подходяща и за двете страни дата. Разлепено на видно място съобщение ще предупреждава кога ще стане подмяната, тъй като се налага временно спиране на електрозахранването. Информация за графиците на подмяната ще се публикува и до 48 часа преди датите в поне три национални медии и на сайта на ЧЕЗ.

При всяка подмяна задължително се съставят констативни протоколи, които се подписват от служители на ЧЕЗ от една страна, а от друга - от собственик на имота или от двама независими свидетели. Достоверността на данните се удостоверява със снимки на демонтирания е монтирания електромери, на които се виждат фабричния номер и показанията на всяка една от тарифите на електромерите. Данните се съхраняват в системата на ЧЕЗ.

Не се извършва подмяна на електромери, без да бъдат съставени констативни протоколи, да бъдат направени снимки и клиентите да бъдат уведомени предварително.

Всички електромери, които ЧЕЗ Разпределение монтира за измерване на консумираната електроенергия, съответстват на изискванията на Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Преди монтажа уредите задължително се проверяват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. След подмяната всеки електромер се предава в оторизирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лаборатории, които сертифицират годните уреди за следващ 4 или 6 годишен период.

През последните 9 години ЧЕЗ Разпределение е инвестирала 208 милиона лева за изнасяне, подмяна и ремонт на електромери. Това е почти една трета от общите инвестиции на компанията в мрежата в обем на 728 млн. лева, посочват от дружеството.

mediapool.bg