Кламер БГ - Бизнес новини: Четирима кандидати да оценяват държавните акции в БФБ и Депозитара

Четирима кандидати да оценяват държавните акции в БФБ и Депозитара

Бизнес

|
Вт, 07 Ян 2014г. 12:53ч.
Четирима кандидати да оценяват държавните акции в БФБ и Депозитара

Четири фирми са подали документи за участие в конкурса за оценител на продаваните от държавата дялове в Българската фондова борса и Централния депозитар, съобщиха от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) във вторник.

Това са ДЗЗД "Камбуров-Юропиън Програм Адвайзъри-Мейн Кепитъл", дружеството "Гиве Консулт", консорциум между "Първа финансова брокерска къща" и адвокатското дружество "Цветкова, Бебов и съдружници", както и обединението между" Ърнест и Янг България" и адвокатското дружество “Събев и съдружници". Избраният от тях победител в конкурса трябва да изготви анализи за правното състояние на двете дружество, информационните меморандуми и да определи цената на 50.0542% от капитала на БФБ и 43.70% от “Централен депозитар” АД, които държавата смята да продаде на частни инвеститори.

Предстои комисия да разгледа подадените от кандидатите предложения и до 14 дни да предложи на Изпълнителния съвет на АПСК предпочетен оценител.

Според изискванията на приватизационното ведомство екипите на бъдещия оценител трябва да разполагат с екип, в който задължително да участват най-малко четирима правоспособни юристи с опит в областта на търговското право и приватизация, да познават нормативната уредба в областта на борсовата търговия. Поне един от юристите трябва да има опит в областта на международно частно право и/или публично право.

Фирмите, които ще подготвят документацията за продажбата на държавните дялове, трябва да имат и независими оценители, вписани в браншовия публичен регистър, икономисти и специалисти с подходяща квалификация. Към кандидатите има изискване и да разполагат с лица, които са правили през последните десет години подобни оценки на поне едно търговско дружество с активи за над 50 млн. лв.

mediapool.bg