Кламер БГ - Бизнес новини: ЧЕЗ обяви, че проверките на регулатора са преднамерени

ЧЕЗ обяви, че проверките на регулатора са преднамерени

Бизнес

|
Четв, 22 Май 2014г. 12:40ч.
ЧЕЗ обяви, че проверките на регулатора са преднамерени

Проверката на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за качеството на доставяната електроенергия от ЧЕЗ е правена по 33 преднамерено избрани случая, по които има депозирани жалби и оплаквания от клиенти, а не чрез случайна и представителна извадка от всички потребители на компанията. Това заяви в четвъртък мрежовият оператор в Западна България по повод обявените миналата седмица от регулатора резултати от проверка в трите компании, установила общо близо 2700 нарушения, за всяко от които дружествата може да отнесат минимум по 20 хил. лв.

При представянето на нарушенията в отговор на журналистически въпрос председателят на ДКЕВР Боян Боев каза, че проверките са правени на извадков принцип, но не обясни какъв е той. Още същия ден обаче от ЕВН, която снабдява Югоизточна България, обявиха, че докладът на комисията е "непрофесионален, хаотичен и прендамерен". Сега същото твърдят и от ЧЕЗ.

Операторът в Западна България посочва, че в 18 от 33-те проверки по клиентските жалби е установено, че качеството на качеството на електроенергията отговаря изискванията на Българския държавен стандарт (БДС), а за останалите случаи компанията вече се е ангажирала с инвестиции в обновяване и реконструкция на мрежата. Това прави едва 0.0007% от всичките над 2 милиона клиенти, заявяват от ЧЕЗ.

Неоснователни са съмненията на проверяващите за извършвана манипулация на съоръженията по мрежата в 5 от проверяваните случаи, допълват от дружеството. То обяснява, че екипите му не може да регулират напрежението без преди това да е прекъснато захранването, защото по този начин рискуват живота и здравето си, а за периода на 7-дневните измервания на качеството на доставяната електроенергия не е отчетено нито едно прекъсване на напрежението на съответните трансформатори.

Компанията обяснява, че всички сигнали за напрежение, по-ниско от стандартното, се проверяват с монтиране на сертифицирани от независима лаборатория измервателни уреди за период от 7 денонощия. Техните данни се обработват автоматично от специализиран софтуер, показващ процента на отклонение в качеството на доставяната електроенергия и графиката на захранващото напрежение. Софтуерът не позволява манипулиране на записаните данни от измервателния уред. За резултатите от направеното измерване се подготвя констативен протокол, който се предоставя на клиента, заедно с информация за планираните мерки от дружеството във връзка с подобряване на качеството на доставяната електроенергия и тяхното изпълнение.

Направените от одитния екип на регулатора проверки за качество на доставяната електроенергия са предимно в малки населени места и вилни зони, с много малък брой потребители, обясняват от ЧЕЗ. Дружеството цитира опита си, който сочи, че в по-малките населени места има по-чести случаи на кражби на ток, които са една от причините за претоварване на системата, прекъсвания и влошаване качеството на електроенергия.

"Наясно сме, че в някои региони има отклонения от стандартите и проверяваме всеки получен сигнал. За да приведем качеството на електроенергията в стандартните рамки в дългосрочен план обаче, са необходими по-големи инвестиции в мрежата. През последните 9 години ЧЕЗ винаги е призовавала за признаване на повече инвестиции в мрежата, но досега регулаторът е одобрявал по-малък от предложения размер. В своите ценови предложения през периода 2005-2013 г. ЧЕЗ е предложила да й бъдат признати инвестиции в мрежата в обем на общо 1.177 млрд. лева, но Държавната комисия за (ДКЕВР) е одобрила едва 64% от тази сума.", казват от ЧЕЗ.

Дружеството отбелязва, че с вложените за тези девет години 728 млн. лв. е намалило загубите си до 11.98% през 2013 г. и е ограничило средния брой на непланираните прекъсвания на клиент годишно с 55% за периода 2009-2013 г.

mediapool.bg