Кламер БГ - Бизнес новини: Финансовото министерство пласира ДЦК за 50 млн. лв.

Финансовото министерство пласира ДЦК за 50 млн. лв.

Бизнес

|
Пон, 10 Март 2014г. 18:19ч.
Финансовото министерство пласира ДЦК за 50 млн. лв.

Финансовото министерство пласира 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 50 млн. лв. Постигната e среднопретеглена годишна доходност от 3.55% за цялото количество, съобщиха от ведомството на министър Петър Чобанов.

Това е по-добър резултат в сравнение с отварянето на емисията на 13 януари, когато постигнатата доходност беше 3.74%.

Общият размер на подадените поръчки по време на аукциона на 10 март е бил 180.17 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 3.60 - най-високата стойност на този показател за този матуритетен сегмент от 2012 г., е отбелязано в съобщението.

След този аукцион общото количество в обръщение на емисията е 100 млн. лева. Падежът на тази емисия е на 15 юли 2024 г.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 37.53%, следвани от пенсионните фондове с 34.42%, застрахователните дружества с 14.06%, гаранционни фондове с 7.29%, инвестиционни посредници с 6% и други инвеститори с 0.7 от предложените книжа.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е 192 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации на редица държави от региона и ЕС като Словения (3.80%), Полша (4.20%), Португалия (4.48%) Румъния (5.22%), Унгария (5.84%) и Гърция (6.68%).

На 24 март ще има аукцион за 50 млн. лв. ДЦК със срок на падеж две години и половина.

За април са планирани още два аукциона за 50 млн. лв. и 25 млн. евро, а през май и юни ще бъдат емитирани ДЦК за 250 млн. лв., показва емисионният календар.

mediapool.bg