Кламер БГ - Бизнес новини: Финансовият министър нареди 20% съкращения в НАП

Финансовият министър нареди 20% съкращения в НАП

Бизнес

|
Ср, 05 Фев 2014г. 13:29ч.
Финансовият министър нареди 20% съкращения в НАП

Финансовият министър Петър Чобанов е наредил на Националната агенция за приходите (НАП) да извърши 20% съкращения в централната администрация и освободеният ресурс да бъде насочен към засилване на контролните функции на агенцията.

Това съобщи Чобанов в сряда по време на заседанието на Министерския съвет. На него министрите приеха отчета за изпълнението на републиканския бюджет за 2013 г., изготвен на базата на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

От отчета стана ясно, че приходите от данъци за 2013 г. не са изпълнени с близо половин милиард лева спрямо заложените в бюджета. Това пък накара премиерът Пламен Орешарски още преди няколко дни да заяви, че не е доволен от работата на НАП и Агенция "Митници", към които ще бъде насочени вниманието му тази година.

На този фон от НАП обявиха, че са преизпълнили плана си по събираемостта на приходите. Парадоксът да има несъбрани приходи и едновременно с това преизпълнение на плана по приходите бе обяснен от НАП с "методиката на отчитане", която била различна в Министерството на финансите и в агенцията.

В коментар за изпълнението на приходите за миналата година Петър Чобанов заяви в сряда пред журналисти, че "общото неизпълнение на приходите е под 200 милиона лева, а не близо 500 млн., и в това число няма грешка".

"На неизпълнението на данъчните приходи се отразяват няколко неща. Първо, през 2013 година възстановените средства по отменени неправилно наложени актове от данъчната администрация са в размер на 150 милиона лева, това са актове, издадени през предходните години. Следващият фактор, който влияе на неизпълнението на данъчните приходи, са 90 милиона лева лихви за невнесени данъци в срок, които до 2012 година се отчитат като данъчни приходи, но през 2013 година се отчитат като неданъчни приходи", продължи обяснението си той.

Такова или подобно обаче отсъства в отчета за изпълнението на бюджета за миналата година. За сметка на това в отчета фигурира обяснение за несъбраните акцизи, което се дължало на свитото потребление на акцизни стоки.

Според Чобанов няма да се наложи актуализация на бюджета заради ниския праг на приходите, от които започва тазгодишното изпълнение, каквито са опасенията на опозицията.

"Предварителните резултати за януари показват, че сме събрали повече приходи, отколкото през януари 2013 година, дефицитът през януари ще бъде под дефицита, реализиран през януари 2013 година", съобщи той.

Чобанов коментира и съобщението, че Конституционният съд е отменил единната сметка на приходите, въведена в края на 2012 г. от тогавашния финансов министър Симеон Дянков.

В министерството се чака решението на КС и мотивите към него. "Ведомството има разработени варианти, но са възможни и бързи законодателни промени, за да не се допусне хаос в системата на данъчната администрация", каза министърът.

КС е разгледал искането за обявяване като противоконституционна единната сметка за плащане на данъчните и осигурителните задължения във вторник, съобщи "Труд", като се очаква да бъдат публикувани мотивите за решението на съда.

Според единната сметка, въведена в ДОПК от януари 2013 г., всички вноски постъпват по една сметка на задълженото лице, откъдето се покриват най-старите задължения, независимо дали са данъчни или осигурителни.

Според КС с единната сметка се създава заплаха за правата на осигурените у нас и се нарушава принципът на правовата държава. Това става, тъй като човек може да внесе пари за пенсия, безработица и болест, а всъщност със сумата да бъдат погасени данъчни задължения.

Пред "Труд" от НАП са казали, че имат готовност за реакция и ще излязат с официална позиция по решението на съда, когато стане известно. Или с други думи тепърва ще стане ясно как ще се плащат данъчните и осигурителните задължения.

mediapool.bg