Кламер БГ - Бизнес новини: Фермерите получиха 450 млн. лв. зелени плащания

Фермерите получиха 450 млн. лв. зелени плащания

Бизнес

|
Четв, 25 Апр 2019г. 11:04ч.
Фермерите получиха 450 млн. лв. зелени плащания

Земеделските стопани получиха над 450 млн. лева по т.нар. зелени плащания за Кампания 2018 в навечерието на Великден, съобщи Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Изплатени са 450 157 979 лв. на 58 072 фермери по

Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП).

Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени по ставка от 122.84 лв./ха., определена със заповед на министъра на земеделието.

Фермерите, които имат право на плащане по СЕПП, трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда.

Площите, заети с трайни насаждения нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

Подпомагането по схемата се определя на база допустимата площ по СЕПП, определена след извършването на административни и проверки на място.

От Кампания 2017 при неспазване на зелените изисквания се въвежда налагане на административни санкции за наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Европейската комисия, посочват от ДФЗ.

mediapool.bg