Кламер БГ - Бизнес новини: Тютюнопроизводителите влизат в регистър

Тютюнопроизводителите влизат в регистър

Бизнес

|
Пон, 31 Март 2014г. 16:29ч.
Тютюнопроизводителите влизат в регистър

Министерството на земеделието създава регистър на стопаните, отглеждащи тютюн, съобщиха от ведомството на Димитър Греков.

От 1 април 2014 г. се приемат заявленията за регистрация в общинските служби "Земеделие" по местонахождение на имотите.

Стопаните трябва да заявяват площите, на които са отглеждали тютюн, произведените и продадените през 2013 г. количества тютюн по сортови групи и по клас, както и площите, на които ще отглеждат тютюн през 2014 г.

Представят се договорите за производство и изкупуване на тютюн, приемателно-предавателните протоколи за изкупуване на тютюн и документи за право на ползване на имотите - удостоверение на наследници, нотариален акт, договор за наем или аренда, на които се отглежда тютюн през 2013 г. и 2014 г.

Създаването на регистър на тютюнопроизводителите е част от общия пакет мерки, който предприема министерството по отношение на сектора.

В момента никой в страната не разполага с информация кои и колко са тютюнопроизводителите у нас, колко са площите засети с тютюн, произведеното количество по различни сортове и кои фирми го изкупуват.

Последните данни са от т.нар. "референтен списък" на произведения тютюн в периода 2007-2009 г. При тази ситуация и липса на каквато и да е база данни за сектора, Министерството на земеделието е в невъзможност да определя политики за развитието му, както и да взима управленски решения.

Включването в регистъра на тютюнопроизводителите не е свързано по никакъв начин с плащането на данъци, такси и осигуровки. В него ще се вписват всички тютюнопроизводители, които сега произвеждат тютюн, без значение дали фигурират или не в т.нар. "референтен списък". След първоначалното зареждане, базата данни ще се актуализира ежегодно.

Земеделските стопани могат да получат подробна информация в общинските служби по земеделие.

mediapool.bg