Кламер БГ - Бизнес новини: Съдът остави старите шефове на "Слънчев бряг“

Съдът остави старите шефове на "Слънчев бряг“

Бизнес

|
Вт, 28 Ян 2014г. 19:42ч.
Съдът остави старите шефове на "Слънчев бряг“

Бургаският окръжен съд е спрял вписването на новия тричленен борд на "Слънчев бряг", където държавата притежава най-голям дял, съобщиха във вторник от дружеството, стопанисващо инфраструктурата в черноморския курорт. Така казусът с у правата му се връща в изходната точка от началото на годината, когато Комисията за финансов надзор отмени избора на нов Съвет на директорите заради процедурни нарушения по време на акционерното събрание на 23 декември 2013 г.

Тогава в предложения състав на директорите в последния момент бяха направени промени и от борда отпаднаха лидерът на БСП Бургас Евгени Мосинов и Валентин Михалев, които са заменени с Веселин Маринов и Таня Власиаду. С новите две кандидатури комисията не се съгласи, отмени решенията на общото събрание и постанови да се свика ново събрание на акционерите. Няколко дни по-късно, на 13 януари, КФН ревизира решението си и излезе с друго становище. Според него трима от членовете на борда – Йордан Георгиев, Румен Кулев и Светолзара Енчева са "надлежно избрани“ и могат да сформират редуциран, тричленен Съвет на директорите. Комисията постанови те да бъдат вписани като членове на новия директорски борд на дружеството.

На 16 януари този съвет избира за свой председател Йордан Георгиев, а за прокурист – Веселин Маринов. На 21 януари обаче Бургаският окръжен съд спира производството по вписване на решенията на събранието от 23 декември 2013 г. Образувано е дело по жалба оспорваща законността на предложените промени в ръководството. До приключването на това дело, влиза в сила т.нар. "охранително производство", според което е издадено Определение за спиране вписването на каквито и да е промени по партидата на «Слънчев бряг» АД.

Въз основа на съдебното определение Агенцията по вписванията на свой ред издава отказ за вписване на прокуриста Веселин Маринов и новите членове на Съвета на директорите на следващия ден 22 януари 2014 г. Така новият директорски борд на "Слънчев бряг АД“ не е вписан в търговския регистър и членовете му нямат правна легитимация, а без нея те няма право да вземат решения и да управляват дружеството.

До окончателното законово решение на кризата, "Слънчев бряг+ АД ще се управлява пълноценно от досега действащия съвет на директорите и от изпълнителния директор Златко Димитров, които остават единствените легитимни представители, според българското законодателство.

mediapool.bg