Кламер БГ - Бизнес новини: Статистика: Ръст в строителството, индустрията и търговията през януари

Статистика: Ръст в строителството, индустрията и търговията през януари

Бизнес

|
Пон, 10 Март 2014г. 17:42ч.
Статистика: Ръст в строителството, индустрията и търговията през януари

Ръст в строителството, промишлеността и търговията на дребно регистрира Националният статистически институт (НСИ) през януари спрямо предния месец.

Според предварителните данни в строителството е отбелязан ръст от 2.2 на сто над равнището от предходния месец. Календарните данни показват увеличение от 3.6 на сто на строителната продукция през януари 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 г.

През януари произведената строителна продукция е повече от предния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство нараства с 6 на сто, докато при сградното строителство се наблюдава спад от 0.7 на сто.

На годишна база увеличението на строителната продукция през януари 2014 г., изчислено от календарни данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 14.6 на сто, докато при сградното строителство е регистриран спад от 3.9 на сто.

Промишленото производство нараства с 1.4 на сто в сравнение с декември 2013 г., съобщи още НСИ. Спрямо същия месец на миналата година индустриалното производство се увеличава с 2.3%.

През януари нарастване спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.1 на сто, и в преработващата промишленост - с 1.6 на сто, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3 на сто.

На месечна база по-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 31.2 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 27.8 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 15.2 на сто. Спад е регистриран при производството на напитки - с 5.3 на сто, и при производството на химични продукти - с 4 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - с 18 на сто, и в преработващата промишленост - с 1.7 на сто, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 1.5 на сто.

По-значително увеличение спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 48.5 на сто, печатната и записна на носители дейност - със 17.5 на сто, производството на машини и оборудване - с 16.3 на сто, производството на лекарства с 15.1 на сто, и производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 14.4 на сто.

Намаление е отчетено при производството на превозни средства без автомобили - с 31.9 на сто, на метали - със 17.6 на сто, на цигари и тютюневи изделия - с 11.3 на сто, и на напитки - с 11.2 на сто.

По предварителни сезонни данни през януари оборотът в търговията на дребно по съпоставими цени нараства с 0.5 на сто спрямо предния месец, съобщи още НСИ.

Спрямо година по-рано през януари оборотът в търговията на дребно нараства с 5.5 на сто.

През януари оборотът нараства спрямо предния месец в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и на автомобилни горива и смазочни материали - по 1.7 на сто, с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.5 на сто, и в търговията на дребно с лекарства и медицински стоки - с 0.3 на сто.

Намаление е регистрирано в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.5 на сто, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.3 на сто, с разнообразни стоки и с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - по 1.2 на сто.

През януари 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г. оборотът нараства във всички икономически групи. По-значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16 на сто, в търговията с компютърна и комуникационна техника - с 13.8 на сто, с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 12.1 на сто и с лекарства и медицински стоки - с 9.8 на сто.

mediapool.bg