Кламер БГ - Бизнес новини: Статистиката отчете съживяване на икономиката

Статистиката отчете съживяване на икономиката

Бизнес

|
Пет, 09 Май 2014г. 18:54ч.
Статистиката отчете съживяване на икономиката

Националният статистически институт (НСИ) отчете съживяване на икономиката. Промишленото производство, строителната продукция и търговията на дребно отбелязват растеж през март на годишна база.

Почти всички сектори на промишленото производство бележат увеличение на произведената продукция с изключение на цигарите, хартията и лекарствата.

При строителството ръстът се дължи на инфраструктурното, което се изгражда с национални и европейски средства, докато сградното продължава да намалява.

Оборотите в търговията на дребно също бележат ръст, като най-съществения е при продажбата на компютри и онлайн търговията.

През април се покачва и общият показател на доверие на потребителите с 4.8 пункта спрямо равнището от януари, като при населението от градовете увеличението е с 4.6 пункта, а в селата - 5.4 пункта, сочат данните на НСИ.

Мненията на потребителите за развитието на икономическата ситуация са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение, отчита НСИ. По-малко песимистични в сравнение с януари са и очакванията на потребителите относно финнасите им.

Промишлено производство – ръст от 4.2% на годишна база

Индексът на промишленото производство регистрира ръст от 4.2% през март спрямо същия месец на 2013 г. и спад от 1.3% спрямо предходния месец. Това показват календарно изгладените данни на НСИ.

Повишило се е производството в добивната промишленост (6.7%), в преработващата (4.7%) и в производството и разпределението на електрическа, топлоенергия и газ (2.4%).

Най-голямо увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (40.7%), компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (28.1%), превозни средства без автомобили (23.2%), изделия от каучук и пластмаси (18.5%), текстил без облекло (17.4%).

Най-голямо намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия със 17.4%. По-малък спад е регистриран при производството на хартия и картон (5.1%) и на лекарства (2.6%).

Строителната продукция се увеличава с 4.7%

При строителната продукция е отчетен ръст от 4.7% през март на годишна база, докато на месечна има намаление от 0.4%.

Ръстът в строителството се дължи на положителния темп при инженерното строителство, което нараства със 17% за година, докато при сградното строителство е регистриран спад от 3.6%.

Спрямо март 2012 г. Обаче индексът на строителната продукция е по-нисък с 1.6%.

Броят на въведените в експлоатация нови жилищни сгради през първото тримесечие на годината е бил 532, което е с 19 по-малко спрямо година по-рано. Това е спад от 3.4% като сгради, но броят на жилища в тях е с 3.8% повече спрямо година по-рано.

От въведените в експлоатация жилищни сгради над 69% са със стоманобетонна конструкция, а 28% са тухлени. В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. се наблюдава увеличение само на относителния дял на тухлените сгради.

С най-голям относителен дял са къщите (69%), следвани от жилищните кооперации (14.1%). В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. броят на къщите и жилищните кооперации намалява съответно с 21 и 22. Същевременно новопостроените сгради за колективните домакинства, вилите и общежитията се увеличават съответно с 10, 8 и 7 сгради.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 87 сгради с 821 жилища в тях, Бургас - 78 сгради с 616 жилища, и София - 57 сгради с 67 жилища. Нито едно ново жилище не е въведено в експлоатация в област Монтана през първите три месеца на годината, сочат данните на НСИ.

По-голямата част от новите жилища са с две стаи (45.3%), следвани от тези с три стаи (27.8%). Спрямо първото тримесечие на 2013 г. е отчетено увеличение само на четиристайните жилища. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.

Общата полезна площ на всички нови жилища през първото тримесечие на 2014 г. е 202.4 хил. кв. м, или с 4.7% повече спрямо година по-рано. Площта на едно жилище средно е 87.2 кв.м, което е увеличение спрямо година по-рано с 0.8 кв.м. Най-големи са жилищата в Силистра - 251.5 кв. м, и Русе - 189.8 кв. м, а най-малка в областите Добрич - 64.8 кв. м и Търговище - 69.9 кв. м.

Оборотът в търговията на дребно растат с 5.7%

Оборотът в търговията на дребно, без автомобили и мотоциклети, се е увеличил с 5.8% през март спрямо година по-рано и нараства с 0.4% спрямо февруари, сочат данните на НСИ.

На годишна база оборотът нараства в почти всички икономически групи. По-значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника (20.4%), чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (17.8%), с фармацевтични и медицински стоки (8.4%), хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (5.6%).

Спад е регистриран в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали с 3%.

mediapool.bg