Кламер БГ - Бизнес новини: Статистиката отчете ръст от 1% през четвъртото тримесечие на 2013 г.

Статистиката отчете ръст от 1% през четвъртото тримесечие на 2013 г.

Бизнес

|
Пет, 14 Фев 2014г. 13:23ч.
Статистиката отчете ръст от 1% през четвъртото тримесечие на 2013 г.

Брутният вътрешен продукт (БВП нараства с 1% през четвъртото тримесечие на миналата година спрямо същия периад на 2012 г.. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък.

Спрямо третото тримесечие ръстът е 0.4%.

В номинално изражение БВП достига 21.3 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 18.57 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (71.5%), следван от индустриалния (24.6%) и аграрния сектор (3.9%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (82.2%), което в стойностно изражение възлиза на 17.53 млрд. лв. През четвъртото тримесечие на 2013 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4.9 млрд. лв. и заема 23.2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на колективното потребление - с 2.9%, в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита спад спрямо четвъртото тримесечие на предходната година - с 0.7%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9.4%, а вносът на стоки и услуги - с 4.8%.

mediapool.bg