Кламер БГ - Бизнес новини: "Стандард енд Пуърс" определи българския банков сектор като "умерено нестабилен"

"Стандард енд Пуърс" определи българския банков сектор като "умерено нестабилен"

Бизнес

|
Четв, 16 Ян 2014г. 15:40ч.
"Стандард енд Пуърс" определи българския банков сектор като "умерено нестабилен"

Банковият сектор в България е "умерено нестабилен", като фактори за това са както ограничените перспективи за растеж на бизнеса и на печалбите на местните финансови институции, така и фактът, че значителна част от тях са собственост на гръцки и италиански банки. Това се посочва в оценката на международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" - Standard & Poor's (S&P), публикувана в началото на януари и цитирана от "Капитал" в четвъртък.

Според анализаторите общата оценка за банковия сектор в страната се влошава, въпреки че България остава част от т.нар. група 7 (S&P класира банковите системи в отделните страни в 10 групи, като рискът е най-нисък в група 1 и най-висок в група 10), в която влизат още държави като Ирландия, Португалия, Русия и Йордания.

Оценката на S&P се извършва на база представянето на банковия сектор по шест показателя, разделени в две основни категории – икономически риск и индустриален риск (риск за сектора).

В първата се включват устойчивост на икономиката, икономически дисбаланси и кредитен риск в икономиката. Оценката на българските банки по тези показатели остава непроменена спрямо последния доклад за страната. От S&P обаче отчитат влошаване на представянето във втората група, в която влизат показателите институционална рамка, конкурентна динамика и финансиране на системата. Оценката на агенцията за категорията е променена от 6 на 7 (по скала от 1 до 10, където 1 е "нисък" риск, а 10 е "изключително висок" риск), като влошаването идва от показателя конкурентна динамика, където според анализаторите рискът се повишава от "среден" до "висок".

Предизвикателствата

"Преди кризата рисковият апетит на българските банки по наше мнение беше висок", отбелязват от S&P. През последните години подходът по отношение на практиките на кредитиране е станал по-умерен, като очакванията са това поведение да се запази поне в средносрочен план. "Кредитирането вече не е фокусирано върху рискови и циклични сектори, както беше в миналото, като кредитната експанзия вероятно ще остане слаба поне през следващите няколко години", се посочва в анализа.

Въпреки това авторите на доклада смятат, че банковият сектор в страната остава "умерено нестабилен" с оглед на трудната среда и забавянето на икономиката. "Това може да дестабилизира системата, особено като се имат предвид високите равнища на чуждестранна собственост. Чуждите банки може да продадат българските си подразделения или да свият местните им операции", посочват от рейтинговата агенция.

Като негативни фактори, влияещи върху развитието на българската банкова система, от S&P отчитат още продължителното влошаване на качеството на активите в банковите баланси в резултат на бързото прегряване в сектора на строителството и недвижимите имоти, рязкото намаляване на външното финансиране и особено от страна на банките от еврозоната в периода на кризата, както и структурата на собствеността на банковата система в страната.

Според наблюденията качеството на активите в сектора все още се влошава заради потиснатия имотен пазар, високата корпоративна задлъжнялост и слабия икономически растеж. Прогнозата е, че тази тенденция ще се запази, което означава, че кредитните загуби на местните банки ще останат високи.

Проблемът се изостря допълнително от ниското равнище на провизии за проблемни заеми (22.3% към края на 2012 г.), отбелязват от агенцията.

От БНБ също очакват по-ниският икономически ръст да продължи да оказва задържащ ефект върху търсенето на кредити. Има доста сериозни предизвикателства, като 2014 г. няма да е по-лека от 2013 г. за икономиката и за банковия сектор, прогнозира управителят на БНБ Иван Искров в речта си по повод честването на деня на банкера в началото на декември. Гуверньорът обаче подчерта капиталовата стабилност на сектора и призова банките да бъдат внимателни в отношенията си с клиентите.

Неуспелият регулатор

В доклада си от рейтинговата агенция посочват още, че в БНБ не се е представила особено добре в ролята си на регулатор в периода на кредитния бум преди кризата. "Както в много други държави от Централна и Източна Европа, регулаторите не съумяха да предотвратят прегряването на икономиката", се казва в анализа. Според наблюденията им, макар и да е предприела някои опити за действие чрез разумни регулаторни мерки, БНБ се е оказала сравнително неуспешна в предотвратяването на нарастването на рисковете преди финансовата криза от 2008 г.

"Наблюдаваме и примери на известно регулаторно снизхождение – в частност по отношение на ниските равнища на провизиране срещу необслужвани заеми", допълват от S&P.

От агенцията уточняват, че ще следят процеса на въвеждане на новите европейски регулации и надзорни практики в България, като може да намалят оценката си за институционалната рамка на страната, в случай че въвеждането на правилата не е достатъчно добро.

mediapool.bg