Кламер БГ - Бизнес новини: Средната заплата е нараснала с 9% за година до 1668 лв.

Средната заплата е нараснала с 9% за година до 1668 лв.

Бизнес

|
Пет, 13 Май 2022г. 12:55ч.
Средната заплата е нараснала с 9% за година до 1668 лв.

Средната заплата е нараснала с 9% за година до 1668 лв.

Средната работна заплата е нараснала с 9% за година, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ).

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1566 лв., за февруари - 1545 лв., и за март - 1668 лева. Преди година в същите три месеца средното възнаграждение е било съответно 1454 лв., 1431 лв. и 1500 лв.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 9% спрямо първото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 34.4%, "Култура, спорт и развлечения" - с 32.7%, и "Административни и спомагателни дейности" - със 17.3%. В "Образование" и "Държавно управление" се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 г., тъй като увеличението на заплатите в тези сфери стана от 1 април.

От данните се вижда, че голяма част от ръста на заплатите в частния сектор през последната година е всъщност изсветляване на доходите.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2022 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4060 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2540 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 2264 лева. Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 964 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1005 лева; "Други дейности" - 1088 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния - с 11.6%.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1593 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Образование" - с 16.6%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 10.4%, и "Държавно управление" - с 8.1%. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.9%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 6.6%.

Според предварителните данни на НСИ наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. се увеличават с 8.4 хил., или с 0.4%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 2.27 милиона души.

mediapool.bg