Кламер БГ - Бизнес новини: Свиват се срокове по решения за енергийна и екооценка на бизнес проекти

Свиват се срокове по решения за енергийна и екооценка на бизнес проекти

Бизнес

|
Ср, 04 Юни 2014г. 16:42ч.
Свиват се срокове по решения за енергийна и екооценка на бизнес проекти

За подобряване на бизнес климата у нас, който според различни класации през последната година се влошава, правителството одобри в сряда нови мерки за облекчаване на инвеститорите у нас. Основно те са свързани със съкращаването на сроковете за вземане на решение за извършване на екологична оценка, на здравна оценка и на оценка на енергийната ефективност на бизнесплановете, въвеждането на служебен обмен на информация.

За гражданите отпадат разрешителните за строеж на беседки, чешми, барбекю и други подобни подобрения в двора на къщите им. Данъчните оценки на имотите вече ще стават готови за три дни и се предвижда, когато документът е издаден от общината, където трябва да се плати данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, такъв да не се предоставя.

Кабинетът изчислява, че в момента издаването на строителни разрешителни включва 18 процедури, които отнемат на бизнеса средно 104 дни. За облекчаване на инвестиционните намерения се планира да се намалят проектните части, които се изискват за издаване на разрешение за строеж за определени категории обекти. Отпада изискването за доклад за енергийна ефективност от специално лицензирани лица и фирми на етап инвестиционен проект.

Ще се преразгледат и изискванията към строежите за изготвяне на проект за пожарната безопасност и на план за управление на строителните отпадъци.

Предвижда се облекчаване на процедурата по издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Ще се намали от 30 на 20 дни срокът за издаване на решение за нуждата от извършване на оценка за въздействието върху околната среда. От 30 на 14 дни се свива времето за издаване на здравно заключение за инвестиционен проект, като е възможно дори да отпадне изискването за такова, когато спецификата на обекта не налага това.

Намалява се срокът за издаване на становище по въвеждане в експлоатация на обект от 30 на 14 дни.

Предвижда се още да се изготвят предложения за облекчаване на процедурата по свързване с електричество и намаляване на разходите за инвеститорите, облекчаване на документацията при плащане на данъци и социални осигуровки. Предвижда се още да се работи по ускоряване на процедурата по закриване на бизнес. В момента последната процедура трае средно 3.3 години, а възстановяването на средствата е 32.6%. Свързването на новопостроена сграда с електрическата мрежа пък в момента отнема 130 дни, а разходите за това са 320% от дохода на глава от населението.

Общините и Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще си обменят служебно информацията за новопостроените сгради. Служебно ще се набавят данните и при регистрация на собственост, като отпада изискването за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от общините и на актуално състояние.

От правителствената пресслужба съобщават още, че ще се облекчат и документацията и формулярите, свързани с процедурите по плащане на данъци и социални осигуровки. Същото се отнася и при внос и износ на стоки.

По всяка от мерките на компетентните министри е възложено да изготвят необходимите проекти на закони и подзаконови нормативни актове. Сроковете, в които трябва това да стане, обаче не са посочени.

Решението на правителството идва на фона на показателите за България в доклада "Правене на бизнес" на Световната банка. Освен това подобряването на бизнес средата в България е сред основните приоритети на правителството, залегнали в програмата му "Държавност, развитие, справедливост", съобщават от правителствената информационна служба.

mediapool.bg