Кламер БГ - Бизнес новини: Санкция по "Околна среда" заради нагласени търгове може да достигне 113 млн. лв.

Санкция по "Околна среда" заради нагласени търгове може да достигне 113 млн. лв.

Бизнес

|
Ср, 19 Март 2014г. 16:19ч.
Санкция по "Околна среда" заради нагласени търгове може да достигне 113 млн. лв.

Финансовата санкция по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) заради нарушения при провеждането на обществени поръчки в периода 2010 – 2013 г. може да достигне 113 млн. лв. Това става ясно от отговора на министъра на околната среда Искра Михайлова по време на блиц контрола в парламентарната комисия по околна среда на 13 март.

До момента министър Михайлова беше съобщавала, че санкцията ще бъде най-малко 40 млн. евро.

Сумата е нараснала, защото има риск Еврокомисията да не признае решения на Върховния административен съд по оспорвани търгове за над 65 млн. лв. Причината е, че според българските власти търговете не са нагласени, но според Брюксел има нарушения при провеждането на обществените поръчки.

Управляващият орган на ОПОС е направил пълен преглед на 149 договори с изпълнители, казва Михайлова. Броят им е по-малък от обявените преди това 252 договора, защото са отпаднали договорите, по които вече е наложена максималната финансова корекция от 25%, както и тези договори, по които няма никакви сертифицирани разходи в периода 2010 – 2013 г. В зависимост от тежестта на пропуските при изпълнението на обществените поръчки е наложен

различен процент на финансовата корекция на всяка община, става ясно от отговора на Михайлова.

"Имаме случаи, в които категорично общини са пренебрегнали задължението да консултират документацията си за обществени поръчки с Агенцията за обществени поръчки", заявява министърът.

Има общини, в които в тръжната документация е имало изисквания за принадлежност към български камари примерно, но това изискване не е довело до отпадане на участници в конкурса. Напротив, явили са се пет, седем и повече участници, което означава, че това изискване по никакъв начин не е довело до отнемане на право за участие в конкурса, заявава Михайлова.

Третата група проекти са тези, по които има произнасяне от Агенцията за обществени поръчки, от Комисията за защита на конкуренцията и от Върховния административен съд, че тези обществени поръчки са законни. Стойността на договорите, по които има такова произнасяне, е над 65.5 млн. лв., казва Михайлова.

"Ако в преговорите ни с комисията и най-вече от българския одитиращ орган се приеме, че това произнасяне на българските компетентни органи е меродавно за качеството на проведените обществени поръчки и върху тези обществени поръчки няма да бъдат налагани финансови корекции, то общата стойност на финансовите корекции би могла да бъде 47.55 млн. лв.", заявава екоминистърът.

"Ако обаче одитиращият орган и Европейската комисия не приемат произнасянето на българските компетентни органи за достатъчна гаранция за качеството на обществените поръчки, то общата сума по преценка на управляващия орган засега е 113 030 976 лв.", допълва министър Михайлова.

В момента в управляващия орган по ОПОС има мисия на агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", която трябва да завери направените констатации от проверката. След тази заверка се отива на преговори с Европейската комисия за възстановяване на плащанията по ОПОС.

В момента министър Михайлова подготвя специален доклад, с който ще предложи да се изгради механизъм за солидарна отговорност при налагане на финансови корекции. Според нея държавата трябва да има готовност на национално ниво да реагираме при такива ситуации и за това е нужно да бъдат изградени липсващите механизми в общото управление на средствата от Европейския съюз.

mediapool.bg