Кламер БГ - Бизнес новини: Регулаторът прави частните ЕРП касиери на държавния преносен оператор

Регулаторът прави частните ЕРП касиери на държавния преносен оператор

Бизнес

|
Четв, 06 Фев 2014г. 14:57ч.
Регулаторът прави частните ЕРП касиери на държавния преносен оператор

Електроразпределителните предприятия (ЕРП) ще бъдат задължени да събират от слънчевите и вятърните централи "цени“ за достъп до държавната електропреносна мрежа в полза на "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО). Това предвижда предложение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), което бе обсъдено на открито заседание на регулатора в четвъртък и което в този си вид превръща ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" в касиери на държавното дружество.

Дискутираните нови "цени“ за достъп до електропреносната мрежа трябва да заменят временните такси за достъп, които бяха определени през септември 2012 г. за всички видове и мощности централи, произвеждащи електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Тези такси обаче бяха оспорени от инвеститорите във ВЕИ пред Върховния административен съд и той ги отмени поетапно през 2013 г. Затова сега, за да избегнат нормалното в случая понятие "такса“, от ДКЕВР използват странно звучащото на български словосъчетание "събиране на цени“.

Временните такси се плащаха на трите ЕРП и на ЕСО и всички ВЕИ-централи вече са платили 192.206 млн. лв., които сега трябва да бъдат върнати по компенсационен механизъм, който все още не е определен от ДКЕВР. Така ЕВН има да връща на зелените централи 95.139 млн. лв., ЕСО – 46.863 млн. лв., ЧЕЗ – 26.283 млн. лв., а "Енерго-Про" – 23.920 млн. лв.

Начинът, по който мрежовите оператори ще трябва да възстановят тези средства, се очаква да бъде одобрен на 14 февруари заедно с новите постоянни цени за достъп до преносната мрежа, които обаче ще се плащат само от слънчевите и вятърните централи. Мотивът на ДКЕВР тарифите да са само за тези два вида ВЕИ е, че те са най-непостоянният производител на енергия и за разлика от водните електроцентрали и тези на биомаса предизвикват най-големите разходи за разполагаемост и балансиране на натоварването на енергийната система.

Регулаторът същевременно не удовлетвори искането на ЕВН и на "Енерго-Про" да събират от ВЕИ-централите цена за достъп до своята мрежа. ЕВН поиска от ДКЕВР да ободри цена от 0.0165 лв. за киловат дневно за всички производители на електроенергия. Предложението на "Енерго-Про" беше ВЕЦ-овете да плащат по 4.90 лв. на мегаватчас подадена към мрежата в Североизточна България мегаватчас, централите на биомаса – около 4 лв. , слънчевите - над 8 лв., а вятърните - около 6 лв. на мегаватчас. От ЧЕЗ не са искали собствена цена за достъп на ВЕИ-ата.

Според ДКЕВР исканията на ЕРП-ата не са достатъчно добре аргументирани, но от ЕВН попитаха защо регулаторът не се е възползвал от правото си да поиска допълнителни разяснения при положение, че разходите съществуват независимо от това дали обосноваването им се приема за достатъчно или не.

Така цена за достъп до мрежата ще се дължи само на ЕСО в размер от 2.45 лв. за мегаватчас и ще се събира от трите ЕРП от слънчевите и вятърните централи в полза на държавния оператор.

Представителите на ЕВН, "Енерго-Про" и ЧЕЗ остро възразиха срещу превръщането им в касиери и казаха, че това ги натоварва с допълнителни разходи за администрирането на тази цена, след като те няма да събират такава тарифа в своя полза, макар и зелените централи да се включват в техните мрежи. При този механизъм не е ясно и как ще става фактурирането на сумите в полза на ЕСО, оплакаха се от електроразпределителните дружества.

От ЕВН попитаха съгласно коя законова рамка трябва да събират суми, определени за ЕСО, и на базата на кой счетоводен документ би ставало това прехвърляне на средства. Достъвчикът обърна внимание и на това, че целият риск от несъбираемост на вземанията от ВЕИ-производителите се пренасочва изцяло към електроразпределителните дружества.

В тези забележки има резон, призна Еленко Божков, член на ДКЕВР, и се съгласи, че регулаторът трябва да обмисли как да бъдат отчетени разходите за администриране на цената достъп от страна на трите ЕРП.

"Важен въпрос е и какви са техническите мотиви на ДКЕВР за предвиденото в доклада определение единствено соларните и вятърни централи, продаващи енергия по преференциални цени да заплащат предизвиканите от тях разходи в мрежата чрез цена за достъп, докато всички останали централи не следва да го правят, въпреки че предизвикват същите разходи", попитаха още от ЕВН. Според дружеството, този въпрос е още по-важен предвид общоприетото мнение, че и потребителите, и производителите трябва да заплащат това, което предизвикват като разходи в системата.

Окончателното решение на комисията ще бъде взето на закрито заседание на 14 февруари , когато ще бъдат дадени и указанията за връщане на събраните незаконно 192.206 млн. лв.

mediapool.bg