Кламер БГ - Бизнес новини: Приходите от акциз и ДДС не са изпълнени с близо 323 млн. лв.

Приходите от акциз и ДДС не са изпълнени с близо 323 млн. лв.

Бизнес

|
Пон, 24 Фев 2014г. 20:08ч.
Приходите от акциз и ДДС не са изпълнени с близо 323 млн. лв.

Близо 323 млн. лв. е неизпълнението на приходите от акциз и ДДС в бюджета за 2013 г., въпреки че заложените постъпления в хазната бяха намалени с близо 200 млн. лв. при извършената от правителството на Орешарски актуализация на бюджета Българите все повече предпочитат нарязан тютюн и голяма част са преоборудвали автомобилите си с газови уредби. Това показва представеният анализ на агенция "Митници" за изпълнението на приходите през 2013 г., публикуван на сайта на Министерството на финансите.

Според него, причината за лошите годишни резултати е свитото потребление и слабата събираемост през първото полугодие на годината, когато на власт бяха ГЕРБ и служебният кабинет на президента. За сметка на това през втората половина при управлението на новата тройна коалиция бил настъпил едва ли не обрат и приходите са се повишили.

Планът преизпълнен при митата, при ДДС и акциз - не

Агенция "Митници" е преизпълнила плана си при приходите от мита с 26.2 млн. лв., но не е изпълнила плана за акциза с 59.2 млн. лв. и от ДДС с 289.7 млн. лв. Така общо неизпълнението на приходите спрямо актуализирания план е 322.9 млн. лв.

Събраните постъпления от агенцията са 8.023 млрд. лева през 2013 г. Първоначалният план за приходите, приет от ГЕРБ, беше 8.52 млрд. лв., а след актуализацията на сметките от новото правителство – 8.346 млрд. лв.

Анализът на финансовото министерство сочи, че през второто полугодие на 2013 г. са събрани със 626.2 млн. лева повече приходи в сравнение с първото полугодие на 2013 г., което е ръст от 16.93%. Така може да се направи изводът, че събираемостта на приходите през второто полугодие на 2013 г. е значително по-добра в сравнение с първото полугодие, отчитат от Министерството на финансите.

През миналата година са събрани със 114.6 млн. лева повече приходи в сравнение с 2012 г. Това е ръст от 1.45%.

Скромните 8 млн. лв. повече приходи от акциз на годишна база

Само с 8 млн. лв. са повече събраните приходи от акциз през миналата година спрямо 2012 г. Това е ръст от 0.2%. Според

Според Министерството на финансите ръстът на приходите от акцизи за 2013 г. в сравнение с година по-рано е значително малък, което се дължи на по-ниската събираемост на приходите от акцизи през първото полугодие на 2013 г.

По отношение на тютюневите изделия, включващи цигари, пури и пурети, и нарязан тютюн се наблюдава тенденция, свързана с повишаване на количествата нарязан тютюн за пушене, обложени с акциз през 2013 г., в сравнение с 2012 г., като увеличението е с 29 133 кг.

Една от основните причини за увеличаване на количествата нарязан тютюн за пушене е по-високо му потребление от пушачите. Причината е, че от един пакет нарязан тютюн, който е със съизмерима цена на една кутия цигари се получават два пъти повече цигари, отколкото в една кутия цигари, обясняват от Министерството на финансите.

Според ведомството на министър Чобанов по-високото потребление на нарязан тютюн дава отражение върху потреблението на цигари, което е намаляло с 58 млн. къса през миналата година спрямо 2012 г.

При горивата се наблюдава намаление на количествата безоловни бензини и газьоли и увеличение на втечнен нефтен газ и природен газ. Намалението при безоловните бензини е 33.5 млн. литра за 2013 г. в сравнение с 2012 г. При газьолите намалението е 42.7 млн. литра на годишна база.

Основните фактори, които оказват влияние върху количествата горива, от една страна са по-ниските икономическа активност на бизнеса и потребление от населението през първото полугодие на 2013 г., а от друга - увеличаване потреблението на втечнен нефтен газ и природен газ, използвани като моторно гориво - градски транспорт, таксиметров превоз на пътници и други.

Спад в потреблението на алкохол, въглища и ток

При високо алкохолните напитки и бирата се наблюдава несъществено намаление в количествата през миналата година в сравнение с 2012 г.

При въглищата и кокса се наблюдава намаление с 0.4 млн. гигаджаули в сравнение с 2012 г. Намалението в годишен размер е в резултат на намалението на количествата въглища и кокс обложени с акциз през първото полугодие на 2013 г. в сравнение с първо полугодие на 2012 г. - 1.1 млн. гигаджаули.

При електрическата енергия се наблюдава намаление през 2013 г. с 0.7 мегаватчаса в сравнение с 2012 г. Една от основните причини е намаление в потреблението на електрическа енергия през второто полугодие на 2013 г. в сравнение със същия период на 2012 г.

mediapool.bg