Кламер БГ - Бизнес новини: Президентът поиска съдът да обяви ВЕИ-таксата за противоконституционна

Президентът поиска съдът да обяви ВЕИ-таксата за противоконституционна

Бизнес

|
Пон, 13 Ян 2014г. 14:25ч.
Президентът поиска съдът да обяви ВЕИ-таксата за противоконституционна

Президентът Росен Плевнелиев е поискал от Конституционния съд (КС) да обяви за противоконституционна въведената от 1 януари 2014 г. такса от 20 процента върху приходите от продажба на вятърна и слънчева енергия. Мотивите на държавния глава са, че приетата от парламента такса няма обосновка, не е съгласувана с бизнеса, не е ясно за какво ще се изразходват приходите от нея и срещу събираните суми държавата не предлага никакви услуги.

Таксата бе изненадващо приета като част от преходните разпоредби на Закона за бюджет 2014 г., в който бе записано, че от таксата в бюджета ще влязат 150 млн. лв., но за по-късно остана да се уточнява за какво ще се използват. Лансираните версии са – буфер в бюджета, за стабилизиране на състоянието на "Националната електрическа компания", което обаче ще е държавна помощ, за която е нужно разрешение на Брюксел, и за енергийни помощи за социално слабите хора. Миналата седмица министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев заяви, че все още не е решено за какво ще се изразходват парите и това тепърва ще се дискутира с финансовото ведомство. Той не посочи срок, в който ще се реши механизмът за разпределение на средствата, чието събиране се оспорва от слънчевите и вятърните централи.

След гласуването на бюджета, президентът пусна закона, но обяви, че ще сезира Конституционния съд за текстовете, свързани с ВЕИ-таксата. Сега той прави това официално, като посочва, че "приетите с гласуването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. разпоредби в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които се въвежда таксата, са в противоречие с основните конституционни принципи на правовата държава и свободната стопанска инициатива".

Държавният глава се позовава на член 19, ал. 2 от Конституцията, която гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, а въвежданата само за слънчеви и вятърни централи такса създава различни правни условия за стопанска дейност и неравно третиране.

"Не се предвижда да плащат такава такса нито другите производители на енергия от възобновяеми източници – напр. водноелектрическа енергия, биомаса, нито останалите стопанските субекти, от които държавата изкупува електроенергия на преференциални цени - произведената по високоефективен комбиниран начин електроенергия от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия", обръща внимание Плевнелиев.

Според него така се нарушават правната сигурност и предвидимост, които са предпоставка за привличане на инвестициите. "Правната несигурност създава риск не само да няма нови инвестиции в страната ни, но и да загубим вече осъществени инвестиции и работни места. Стабилните инвестиции и икономическият растеж, а не популисткото и административно-командно намаление на цените на електроенергията, създават заетост и повишават доходите на гражданите", посочва в мотивите си президентът.

"Законодателният процес за промяна на нормативен акт трябва да става при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, установени в чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове. В случая не е спазен нито един от тези принципи. При протеклата законодателна процедура не стават ясни причините, които налагат приемането на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, целите, които се поставят, очакваните резултати от прилагането, а не само очакваните постъпления в приходната част на бюджета" пише още в съобщението на прессекретариата на Президентството.

В него се посочва още, че липсва и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Мотивираността на законодателните промени в съответствие с установените критерии в Закона за нормативните актове е предпоставка за правна сигурност и стабилност.

Плевнелиев цитира и решение №4 на Конституционния съд от 2013 г ., според което държавни и общински такси се налагат само при наличие на предоставяна от съответната администрация услуга, а в случая държавата не предоставя на производителите на вятърна и слънчева енергия никакви услуги, за да им прибира 20 процента от приходите.

mediapool.bg