Кламер БГ - Бизнес новини: Пред май тръгва битката с младежката безработица с 90 млн. лв. от ЕК

Пред май тръгва битката с младежката безработица с 90 млн. лв. от ЕК

Бизнес

|
Ср, 19 Март 2014г. 06:13ч.
Пред май тръгва битката с младежката безработица с 90 млн. лв. от ЕК

Отличникът в усвояването на европейските фондове "Човешки ресурси" ще е първата оперативна програма, която ще заработи през настоящия програмен период още преди да е одобрено Споразумението за партньорство и самата тя от Европейската комисия. Плановете са още през май да бъдат отворени схемите за борба с младежката безработица с пари от бюджета. Това съобщи Васил Асенов от отдел "Програмиране и планиране" на оперативната програма по време на обсъждане, организирано от Информационния център по еврофондовете в София.

Бюджетът на оперативна програма "Човешки ресурси" до 2020 г. е 895 млн. евро, като средствата са значително повече по всички мерки спрямо изминалия програмен период, отбеляза Асенов. 41% от средствата ще отидат за борба с безработицата, а 15% - са за младежката безработица. Една трета от парите са предвидени за намаляване на бедността и ромите.

Предвижда се да има едно ръководство за кандидатстване, опростени процедури и електронен обмен на документите. Целта е вместо 166 схеми, както беше през изминалия период, сега да имаме 20 схеми за подпомагане, каза Асенов. По думите му през настоящия програмен период фокусът ще бъде върху резултата, а не върху чековете и листовете.

Стартът с 90 млн. лв. срещу младежката безработица

За тази година предвиденият бюджет за борба с младежката безработица е 90 млн. лв., като с тях ще бъдат обслужени над 129 хиляди младежи до 24 години, съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова в интервю за investor.bg.

За сравнение през 2013 г. 2267 младежи са били включени в обучения, а 2066 са намерили работа по линия на програма "Човешки ресурси", отчете Петър Карагинев, от оперативната програма "Човешки ресурси" (ОПЧР).

Плановете за тази година са за всеки младеж до 24-годишна възраст, регистриран в бюрото по труда, да бъде изготвен индивидуален план за действие с оценка на неговите знания и умения – общо около 75 000. На тази база ще се предоставят и услугите.

Така ако младежът има специалност, комуникативен е, с много добри ключови компетенции, веднага може да бъде насочен към свободно работно място на пазара на труда и да бъде препоръчан на работодател, който да го наеме. Очаква се така да намерят работа около 7500 младежи през годината.

Ако лицето има добра квалификация, но не може да си напише автобиографията и не знае как да се държи на интервю за работа, тогава ще бъде включен в група за мотивационно обучение или в индивидуална работа, за да усвои съответните умения. По тази мярка е предвидено да преминат 14 000 младежи през тази година.

Ако пък кандидатът е със средно общо образование и няма друга квалификация, но пък има професия, която не се търси в момента на пазара на труда, той може да бъде пренасочен към курсове за допълнителна квалификация. Ако се прецени, че кандидатът има потенциал, може да бъде насърчен да кандидатства за висше образование. В друг случай - хора, които имат придобита квалификация, но като цяло изпитват несигурност за прилагането й, може да бъдат включени в субсидирана заетост, така че да затвърдят уменията, които вече са придобили. Други могат да бъдат насочени към стажантски програми, обявени от работодатели. По тези мерки е предвидено да преминат около 31 хиляди младежи.

Целият бюджетът на програмата "Гаранция на младежта" за страната ни е 110 млн. евро от еврофондовете, които трябва да бъдат изразходвани до 2017 г. Отделно всяка година от националния бюджет се отделят средства съгласно националния план за борба с младежката безработица.

Целта е през различните мерки на програмата да преминат 804 хиляди младежи, като безработицата сред тях от сегашните 30% да бъде сведена до 7% до 2020 г., по думите на Росица Янкова.

Работа с обезкуражените младежи

За първи път се предвижда и работа с т.нар. обезкуражени младежи. Това са тези, които нито учат, нито работят. За тяхното включване на пазара на труда ще се работи съвместно с Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта. Те ще издирват учениците, които са напуснали училище и нито работят, нито учат. На тях ще им се помага чрез младежките информационни консултативни центрове, които предстои да се създадат. Те ще ги мотивират или да се върнат в училище, или да се запишат в бюрата по труда, за да им бъде намерена работа.

Подпомагане на стартиращи и социални компании

Новото е, че през този програмен период по програмата ще могат да бъдат подпомагани стартиращи компании, дори и на работещи, като се предвижда помощта да се увеличи до 50 000 лв. Сега това право имаха само безработни, като помощта беше 20 000 лв. Целта е по този начин да се насърчи малкия бизнес, каза Васил Асенов. Тези схеми обаче се очаква да бъдат отворени след две години.

Ще се насърчава и социалното предприемачество, като това ще са фирми, които ще работят без печалба. За да няма злоупотреби, ще бъде създаден регистър на социалните предприятия, каза Асенов.

Заради новите схеми се предвижда да бъде приложен финансов инженеринг за първи път по "Човешки ресурси". В момента се дискутира насърчаването да става чрез създаването на гаранционен фонд, но това все още не е решено.

Промени във ваучерите за образование

Ваучерните схеми за работещи и безработни, които се радваха на голям успех, но ефектът от тях се оказва спорен, ще съществуват и през новия програмен период, но системата се променя.

С предимството ще се ползват хората над 55 години и тези с ниско образование, каза Васил Асенов. Успоредно с това се предвижда да се финансира и скъпо образование на вече работещи, което струва примерно 5000 или 10 000 лева. Като пример Асенов даде обученията на ИТ специалисти или лекари.

Оператична програма "Човешки ресурси"

Приоритетна ос

средства в млн. евро

%

Подобряване достъпа до заетост и работни места

367

41

Подобряване достъпа до заетост

по инициативата "Младежка заетост"

134

15

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

295

33

Модернизиране на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването

45

5

Транснационално сътрудничество

18

2

Техническа помощ

36

4

Общо

895

100

Източник: ОПЧР

mediapool.bg