Кламер БГ - Бизнес новини: Офертите за проектиране на тунела под Шипка с тройна разлика

Офертите за проектиране на тунела под Шипка с тройна разлика

Бизнес

|
Пет, 21 Фев 2014г. 16:01ч.
Офертите за проектиране на тунела под Шипка с тройна разлика

Близо тройна е разликата в цените между най-евтината и най-скъпата оферта за изработване на разширен идеен проект за обхода на Габрово и тунел под връх Шипка с дължина от 3220 метра. Това стана ясно при отварянето на девет предложения в агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) в петък.

Най-ниска е цената на консорциум "Мости", в който участват "Мости България" ООД и полската "Мости Катовице" - 104 232 лв. без ДДС.

Най-висока цена даде българската "Рутекс" ООД – 294 898 лв. без ДДС.

Съгласно тръжните условия най-ниската цена е единственият критерий за избор на изпълнител. При такова драстично разминаване в ценовите предложения обаче Законът за обществените поръчки предвижда обосновка на предложените суми. Ако участникът не успее да защити офертата си, може и да не спечели поръчката.

Целта на проекта е да се определи оптималната дължина на тунела под връх Шипка, с доказана техническа и икономическа целесъобразност на местата на порталите и да се оформят функционално и архитектурно в съответствие с околната среда видимите части на конструкцията, съоръженията и инсталациите в тунела, посочиха от АПИ.

От общо 11 участника в процедурата до отварянето на ценовите оферти бяха допуснати девет кандидата.

Освен "Мости" и "Рутекс" за поръчката играят "Инжконсултпроект" ООД – с цена за изработване на проекта от 189 878 лв., "Трафик Холдинг" ЕООД - 226 642 лв., "Свеко Енерго проект" АД - 219 600 лв., консорциум "Групо Текопи-Алве", в който участват "Текопи"АД, "Алве Консулт" ЕООД и "Текопи Инженеринг" АД - 197 626.08 лв., "Илия Бурда" ЕООД – 198 920 лв., "Пътпроект" ЕООД- 198 920 лв. и обединение "Виа план – Амберг 2013", в което участват "Амберг Инженеринг Словакия" ЕООД и "Виа План" ЕООД - 214 789.20 лв. Всички цени са без ДДС.

До отваряне на ценовите предложения не бяха допуснати "Проджект планинг енд мениджмънт" и "Трансконсулт-22" заради нередности в документацията.

Към момента строежът на тунела под Шипка е в резервния списък на обектите по оперативна програма "Транспорт" за периода 2014-2020 г.

Разработването на идейния проект се финансира със средства от изтеклия финнасов период на програма "Транспорт".

mediapool.bg