Кламер БГ - Бизнес новини: Отпада екооценката за малките строежи

Отпада екооценката за малките строежи

Бизнес

|
Четв, 20 Март 2014г. 15:07ч.
Отпада екооценката за малките строежи

Отпада екооценката за всички строежи от четвърта, пета и шеста категория в населените места и извън защитените зони. Това предвиждат промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), подготвени от Министерството на инвестиционното планиране и съгласувани с Министерството на екологията.

Това съобщи инвестиционният министър Иван Данов на форум за строителните закони организиран от Камарата на строителите. Очаква се промените да бъдат одобрени до края на месеца от правителството, след което да минат през парламента и да влязат в сила преди лятната ваканция, каза Емил Костадинов (БСП), председател на парламентарната комисия по инвестиционното проектиране.

Новината идва ден след решението на правителството да даде зелена светлина на инвестиционния проект за застрояването на плажа Карадере, който е в близост до защитени територии. Предвидено е строителство къщички, които попадат точно в строежите от четвърта до шеста категория.

От друга страна, звучи логично отпадането на екооценката, когато става въпрос за преустройства. "Нелепо е в урбанизирана среда при промяна на предназначението на един имот - магазин за един вид стоки в магазин за друг вид стоки, да се правят такива екооценки", каза Емил Костадинов.

С новите промени в ЗУТ ще се облекчат инвестициите и ще бъдат насърчени предприемачите, стана ясно от обясненията на министър Данов. Поправките бяха рекламирани и от вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева сред мерките за намаляване на административната тежест.

ЗУТ се клонира на две през есента

Тези промени в ЗУТ се очертава да са последните, защото инвестиционното министерство, заедно с бранша, подготвя два отделни закона за строителният сектор. Единият ще бъде за градоустройството и проектирането, а другият - за строителството. С тях ще се въведат единни правила и норми за устройственото планиране, индивидуалната отговорност на всички участници в процеса – от инвеститора, през проектанта до строителя и надзора, ще се намали административната тежест върху инвеститорите и строителите, каза министър Данов.

Сега според него основните пречки пред инвеститорите у нас са лошата инфраструктура и режимите за издаване на съответните разрешителни за строителство. Целта на администрацията е с новия пакет закони да се облекчат процедурите, да се съкратят сроковете и да се намали финансовата тежест за инвеститорите, които в момента нямат ясна представа колко би им струвала подготовката на самите проекти за реализация, допълни той.

Сегашният Закон за устройство на територията е променян повече от 60 пъти, което налага цялостна законодателна реформа и въвеждането на компактно законодателство, каза председателят на строителната камара Светослав Глосов.

Настоящите закони не отговарят на новите европейски директиви в бранша, които са въведени у нас с подзаконови нормативни актове, заяви Стефан Кинарев, председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Една тарифа за разрешенията за строеж

Градоустройственият закон ще даде възможност на хората от даденото населено място да участват в разработването на плановете, каза министър Данов. По думите му изработката на такива проекти е свързана с определени лобистки интереси. Искаме това да отпадне, и градоустройството да стане в служба на хората, обитаващи населеното място, каза Иван Данов.

В новия строителен закон пък ще се даде възможността разрешение за строителство да се издава с много по-малко от сега необходимите документи, особено за ниската категория сгради, посочи Данов. Строителните разрешения ще излизат в по-кратки срокове, а освен това законът ще е предпоставка за намаляване на незаконното строителство, смята министър Данов.

Обмисля се още въвеждането на единна тарифа за издаваните разрешителни за строеж, която да бъде поносима за инвеститори и възложители, стана ясно от обясненията на Борислав Борисов, ръководител на работната група, която пише новите закони. В момента десет или двадесет пъти по-скъпо излиза разрешението за строеж за сграда в София спрямо същата в Казанлък.

Плановете са двата нови закона да влязат за разглеждане в парламента през есента.

Промени в правилника за обществените поръчки

Вече е подготвен правилникът за обществените поръчки в строителството, който ще влезе в сила, след като парламентът одобри окончателно новите промени в Закона за обществените поръчки.

Подобен правилник ще има и за обществените поръчки за проектиране, каза министър Данов.

Той съобщи, че предстоят нови промени в Закона за кадастъра, които също ще облекчат инвестиционния процес. В момента парламентът приема поправки в същия закон, внесени от Емил Костадинов и група депутати от БСП. Техният законопроект е copy-paste на внесения от ГЕРБ още през миналата година, когато обаче БСП го саботира. Това е причината в момента на практика ГЕРБ да не подкрепят собствения си законопроект при разглеждането му в комисиите, като гласуват "въздържал се", стана ясно при обсъждането му от обясненията на бившия министър на регионалното развитие и настоящ депутат от ГЕРБ Лиляна Павлова.

Планират се още промени и при провеждането на архитектурните конкурси, съобщи Иван Данов.

mediapool.bg