Кламер БГ - Бизнес новини: Наказателната лихва по ипотеките само за първата година от кредита

Наказателната лихва по ипотеките само за първата година от кредита

Бизнес

|
Пет, 31 Ян 2014г. 10:07ч.
Наказателната лихва по ипотеките само за първата година от кредита

Наказателна лихва по ипотеките при предсрочно погасяване на кредита ще се плаща само за първата година, но тя ще е 1%.

След това кредитът може да бъде погасен предсрочно без такава такса. Това е записано в промените на Закона за потребителския кредит, внесен от група депутати от БСП и ДПС, начело с Йордан Цонев и Румен Гечев.

Останалите промени са свързани с регулиране на бързите кредити до 400 лв., премахването на някои такси, събирани от банките, определянето на лихвата и на обезпечението при невъзможност да се изплаща ипотечният кредит.

Така предложените промени няма да важат за вече отпуснати заеми, а само за новите. Влизането на закона в сила пък ще стане три месеца след обнародването му.

Вносителят на законопроекта Румен Гечев не засегна този проблем пред Нова телевизия, но се похвали, че наказателната лихва по ипотечните заеми ще бъде намалена пет пъти. На практика обаче и сега някои банки нямат наказателна лихва след третата година на погасяването на заема, но са единици. В болшинството случаи тя варира от 1.5 до 5% .

Промените в Закона за потребителския кредит са свързани с хармонизиране на законодателството ни с европейски директиви и засилване на конкуренцията между банките. Те няма да доведат до повишаване на лихвите, защото се предлага формирането на плаващи лихви, които ще се определят от пазарни условия, а не от управителния съвет на банката, каза Гечев.

Бързи кредити под контрол

С промените се предлага т.нар. бързи кредити под 400 лв. да бъдат поставени под контрол. Това се налага заради зачестилите в последно време случаи за отпускането им при неизгодни и неясни условия, мотивират се вносителите на законопроекта.

При някои случаи лихвата по тези кредити надхвърляше 100%. Институциите, които ги отпускаха, бяха само на регистрационен режим и не подлежаха на контрол от страна на БНБ.

При бързите кредити обаче получателите няма да имат право да се откажат от тях в рамките на две седмици, каквото имат при потребителския заем, защото това

би обезсмислило и ограничило краткосрочните кредити, мотивират се вносителите.

Премахват се такси

С промените се предлага още премахването на някои видове такси и комисиони, които в момента банките събират. Това са "таксите за одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление", е записано в законопроекта.

Финансовите институции няма да могат да събират и повече от веднъж такса или комисиона за едно и също действие, предвиждат още промените в закона.

Въвежда се изискване видът, размерът и действието, за което се събират таксите и комисионите, да се описват ясно и точно в договора за кредит. Буквите и шрифтът не трябва да са дребни, а ясни и четливи, предвиждат промените.

Предсрочното погасяване на кредита

По отношение на ипотечните жилищни кредити се предлага кредиторът да няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на кредита след изтичането на една година от усвояването му.

Във всички останали случаи кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване, но не повече от 1 на сто върху сумата на предсрочно погасения кредит, е записано в законопроекта.

Референтен лихвен процент

Прави се промяна на определението за "референтен лихвен процент", като част от определението за "променлив лихвен процент по кредита". Целта е така да се сложи край за едностранно вдигане на лихвата от страна на банките, както стана по времето на кризата.

Действащото сега определение дава възможност кредиторът да изготвя и променя по всяко време методологията, по която се определя референтния лихвен процент. Това го прави непрозрачен, като създава възможност за определянето му на база субективни критерии, както и да бъде променян едностранно от кредитора по всяко време за периода на кредита, аргументират се вносителите.

С предлаганото определение се предвижда референтният лихвен процент да бъде пазарно определян индекс LIBOR, EUROBOR, SOFIBOR или комбинация от тях и индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт.

Предвижда се при сключването на договора за кредит, в него ясно да са разписани индексите и индикаторите, включени в референтния лихвен процент. В случаите, когато е повече от един индекс, тяхното съотношение и начин на изчисление, както и всички фактори и условия, обуславящи промени в референтния лихвен процент трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на банката.

При неплащане на ипотеката

С промените се задължават банките да предоставят и право на избор как ще се погаси жилищния ипотечен кредит, ако кредитополучателят не може да го погасява.

Два са предвидените варианта. Единият е това да става чрез подписване на договор за кредит, при който при принудително изпълнение банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението. Другият предвижда при принудително изпълнение кредитополучателят да носи отговорност по Закона за задълженията и договорите като отговаря с цялото си имущество.

Идеята е клиентът да решава дали задължението му към банката да е до стойността на ипотекирания имот, или ще отговаря за кредита и с друго свое имущество.

"Отговорност до размера на обезпечението" означава, че ако кредитът не се изплаща, имотът бъде отнет и продаден, но цената на продажбата не покрива задължението, банката няма да търси разликата от клиента. Според банкери при този вариант лихвата ще е по-висока и банките ще финансират до 50-60% от стойността на жилището. При втория вариант - с допълнително обезпечение, лихвите ще са по-ниски

Румен Гечев съобщи още, че плановете на управляващите са до началото на лятото да влезе в сила и дългочакания Закон за фалит на частни лица. Това обещаваха и от ГЕРБ, като такъв законопроект беше внесен, но така и не бе приет.

mediapool.bg