Кламер БГ - Бизнес новини: Над 22 млн. евро са получили българските ИТ компании през 2007-2013 г.

Над 22 млн. евро са получили българските ИТ компании през 2007-2013 г.

Бизнес

|
Ср, 12 Фев 2014г. 14:59ч.
Над 22 млн. евро са получили българските ИТ компании през 2007-2013 г.

Новата рамкова програма на Европейския съюз "Хоризонт 2020" за подкрепа на научните изследвания и иновациите е със 77 млрд. евро бюджет до 2020 г. Това заяви Тотка Чернаева, националeн координатор на програмата по време на информационен ден за български научни организации и фирми. Срещата беше организирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

"Хоризонт 2020" ще се съсредоточи върху иновационните продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на висшите училища, научно-изследователски организации и бизнеса. Делът на тематиката "Информационни и комуникационни технологии" в общото финансиране е 9 милиарда евро.

Работната програма в областта на информационните и комуникационни технологии за тази и следващата година е обединена в шест големи теми. Това са ново поколение компоненти и системи, усъвършенствани изчислителни системи, бъдещ интернет, технологии за съдържание и управление на информацията, роботика, микро и наноелектроника и фотоника.

В момента за кандидатстване са отворени три конкурса на обща стойност 735 млн. евро.

До края на 2013 г. по темата "Информационно-комуникационни технологии" (ИКТ) от Седма рамкова програма са подадени общо 632 проекти с българско участие. От тях 78 предложения с 89 български организации са договорени, като финансирането възлиза на над 16.7 млн. евро. Най-силно се представи Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН с 16 успешни проекта.

Участието на български малки и средни предприятия е много силно - над 4 пъти над средния за ЕС показател по отношение на финансирането. Две трети от получените средства се падат на малкия бизнес. Участниците от академичните институции са 43%. Българските участници са се представили най-успешно в областите интелигентно управление на информацията, медии в мрежа, езикови технологии и ИКТ за социално приобщаване.

В рамките на информационния ден бяха отчетени и резултатите от българското участие в програма "Подкрепа за ИКТ политики" от Рамкова програма "Конкурентоспособност и иновации" 2007 – 2013. В осем конкурса на програмата да подадени 160 предложения с 222 български участници. От тях са финансирани 43 проекти, в които участват 61 български фирми, като одобреното финансиране е над 5 млн. лв.

mediapool.bg