Кламер БГ - Бизнес новини: Над половината от фирмите са без дейност, 84% са декларирали печалбите онлайн

Над половината от фирмите са без дейност, 84% са декларирали печалбите онлайн

Бизнес

|
Четв, 13 Март 2014г. 17:17ч.
Над половината от фирмите са без дейност, 84% са декларирали печалбите онлайн

Над половината от фирмите са били без дейност през миналата година, а 84% от компаниите са подали декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път, подписана с електронен подпис. Това показват данните на Националната агенция за приходите (НАП) от получените до този момент документи.

Досега в страната са подадени 50 600 декларации за облагане с корпоративни данъци.

От тях близо 27 000 са формулярите, подадени от дружества, които осъществяват дейност, а останалите – от такива, които не са работили през миналата година.

На 31 март изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци.

Този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2013 г. Тези дружества, които не са работили през миналата година, попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Крайният срок за плащане на дължимия корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски също е 31 март. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2014 г.

И през тази година продължава съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите представят едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Друг вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

От НАП напомнят, че от 1 март всички плащания за данъци се превеждат по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като се прилага код за вид плащане 11 00 00 "Данъци и други приходи за централния бюджет".

Повече информация за декларирането и плащане на данъци и осигурителни вноски може да се получи на телефона за данъчна информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

mediapool.bg