Кламер БГ - Бизнес новини: Над половината от проверените обществени поръчки са с нарушения

Над половината от проверените обществени поръчки са с нарушения

Бизнес

|
Четв, 29 Май 2014г. 17:37ч.
Над половината от проверените обществени поръчки са с нарушения

Над половината (55%) от проверените обществени поръчки 2482 на стойност 2.5 млрд. лв. са с нарушения. Това е установила Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) през 2013 г., съобщи правителствената информационна служба.

По-голямата част (31%) от нарушенията са свързани с неспазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Сключени са неправомерно 522 договора за над 269 млн. лв. без да са спазени изискванията на Закона за обществените поръчки. При 146 от случаите става въпрос за възлагане на малки обществени поръчки без да са събрани три оферти. При 27 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите.

При други 38 договора са сключени анекси към договори за обществени поръчки без законови основания за това, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др.

При 44 случая неоснователно са проведени процедури на договаряне без обявление или договаряне с покана вместо провеждане на открита процедура.

При всяка четвърта от проверените поръчки (599) са констатирани нарушения, които имат процедурен характер – неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки и др.

При извършените финансови инспекции са установени нарушения на бюджетната и финансовата дисциплина за над 113 млн. лв. Установените нарушения са на Закона за счетоводството и на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, при извършването на разходи без да са одобрени средства по бюджетите, използване на целеви субсидии не по предназначение и други.

mediapool.bg