Кламер БГ - Бизнес новини: НСИ: Икономиката с 1.2% годишен ръст през първото тримесечие

НСИ: Икономиката с 1.2% годишен ръст през първото тримесечие

Бизнес

|
Ср, 04 Юни 2014г. 12:29ч.
НСИ: Икономиката с 1.2% годишен ръст през първото тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България, произведен през първото тримесечие на тази година, е нараснал с 1.2% спрямо същото тримесечие на миналата година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в сряда.

Изработеният БВП е 16.1 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 222 лв. от стойностния обем на продукта При среден за тримесечието валутен курс от 1.42822 лв. за 1 долар БВП възлиза на 11.27 млрд. долара и съответно на 1 556 долара на човек от населението.

Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 8.23 млрд. евро, като на човек се падат 1 136 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2014 г. възлиза на 13.77 млрд. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.9 процентни пункта и достига 2.9%.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни пункта и достига 32.7%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига 64.4% при 63.3% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през първото тримесечие на 2014 г. са изразходени 90.1% от произведения БВП. Инвестициите формират 17.5% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

През първото тримесечие на 2014 г. БВП нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. с 0.3%, а брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4% . По предварителни данни за първото тримесечие на 2014 г. крайното потребление бележи ръст от 1.9% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 0.9%. Износът на стоки и услуги намалява с 2.1%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 3.8%.

mediapool.bg