Кламер БГ - Бизнес новини: НСИ: Бизнесът в промишлеността очаква свиване на инвестициите с 6.3% тази година

НСИ: Бизнесът в промишлеността очаква свиване на инвестициите с 6.3% тази година

Бизнес

|
Пет, 11 Апр 2014г. 13:19ч.
НСИ: Бизнесът в промишлеността очаква свиване на инвестициите с 6.3% тази година

Плановете на предприемачите в промишлеността за тази година са да свият инвестициите си с 6.3% спрямо направените през миналата година. Това показва бизнес анкетата на Националния статистически институт (НСИ), проведена през март и посветена на инвестиционните намерения.

Намалението е на базата на оценките за евентуалните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през пази година спрямо направените миналата година. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2014 г. делът на частния сектор е около 84%.

Стопанските ръководители в отрасъла предвиждат свиване на инвестиционните програми с 15.3% спрямо предната година. Според основните производствени групи най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2014 г. формират енергийният и водният сектор (44.3%), при които се очаква увеличение от 1.7% спрямо 2013 година.

На второ и трето място по прогнозен обем на инвестициите в производството на стоки за междинно потребление (с относителен дял 31.2%) и в производството на бързооборотни потребителски стоки (с относителен дял 14.7%), за които обаче прогнозите са за намаление на инвестиционните програми съответно с 13.6 и 14.1% спрямо 2013 година.

Бизнес климатът в промишлеността през март се понижи с 1.3 пункта спрямо февруари заради по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията в отрасъла. Същевременно обаче анкетата на НСИ отчете леко подобрение на оценките им по отношение на производствената активност. Очакванията на отрасъла са през следващите три месеца тя да се увеличи.

mediapool.bg