Кламер БГ - Бизнес новини: НАП отчете 126 млн. лв. повече събрани данъци за миналата година

НАП отчете 126 млн. лв. повече събрани данъци за миналата година

Бизнес

|
Нед, 26 Ян 2014г. 16:59ч.
НАП отчете 126 млн. лв. повече събрани данъци за миналата година

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от НАП за 2013 г. са със 126 млн. лв. повече от планираното, съобщиха от приходната агенция в неделя, като се позоваха на отчетните данни за миналата година.

Най-голям принос за преизпълнението има данъкът върху добавената стойност, от който постъпленията за годината са близо 3.6 млрд. лв. или с 50 млн. лв. повече от планираните.

Постъпленията от корпоративни данъци също са преизпълнени като сумата от 1.5 млрд. лв. е с 30 млн. лв. повече от планираното.

При осигурителните вноски също се отчита рекордно изпълнение – общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са близо 5.8 млрд лв. Над плана от осигуровки са събрани 114 млн. лв., съответно 64 млн. лв. повече здравни, 6 млн. лв. повече за държавното обществено осигуряване и 45 млн. лв. вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, отчитат от НАП.

Известно изоставане от прогнозите се отчита при данъка върху доходите на физическите лица, където процентът на изпълнение е 95.4. Причините за изоставането по това перо са свързани основно с промените, свързани с единната сметка, въведени от началото на 2013 г. и факта, че вноските за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12.

Събираемостта на т.нар. неданъчни приходи (сред които санкции от други държавни органи, изпратени за събиране в НАП) достига 376 млн. лв., което е с 51 млн. лв. над плана.

Салдото на т.нар. "задържан“ ДДС в края на 2013 г. е под 240 млн. лв., което е най-ниската му стойност за последните 5 години.

Събираемостта на приходите в сравнение с 2012 изглежда по следния начин:

- 191 млн. повече ДДС спрямо 2012 г.

- 116 млн. повече корпоративни данъци спрямо 2012 г.

- 296 млн. повече спрямо 2012 г. от осигурителни вноски

През 2013 г. бяха извършени значителни промени в декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, основно свързани с въвеждането на т.нар. единна сметка. Сред промените бяха отложеното плащане на данък върху доходите и корпоративен данък, 11 вместо 12 вноски за осигуровки и подоходен данък, промени при внасянето на данъците върху дивидентите и други. Елиминирайки влиянието на тези промени в законодателството, изпълнението на приходите от НАП би било еквивалентно на 1.2 млрд. повече приходи спрямо предходната година, допълват от НАП.

mediapool.bg