Кламер БГ - Бизнес новини: Министерството на финансите пласира 50 млн. лв. ДЦК

Министерството на финансите пласира 50 млн. лв. ДЦК

Бизнес

|
Пон, 13 Ян 2014г. 18:22ч.
Министерството на финансите пласира 50 млн. лв. ДЦК

Министерството на финансите пусна в обръщение нова емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 15 юли 2024 година.

На проведения на 13 януари аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 50 млн. лв. при средно претеглена доходност от 3.74%, съобщиха от финансовото ведомство.

Това е втори аукцон от началото на годината, след като на 6 януари успешно беше пласиран краткосрочен дълг от 400 млн. лв. До края на месеца предстоят още два аукциона. На 20 януари ще бъде отворена емисия от 5-годишни ДЦК за 50 млн. лв., а на 27 януари ще бъдат емитирани още 400 млн. лв. с падеж 9 месеца. На 3 февруари е последното теглене на още 400 млн. лв. краткосрочни 3-месечни облигации.

Тези средства са необходими за изплащане на европейската субсидия на земеделските производители, която възлиза на над 1.2 млрд. лева.

Общият размер на подадените поръчки на днешния аукцион за 50 млн. лв. е достигнал 94.72 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.89, се посочва в съобщението на финансовото министерство.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 190 базисни пункта. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците е отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките (36.68%), следвани от пенсионните фондове с (36.08%), застрахователните дружества с (25.24%) и гаранционни фондове (2%).

Постигнатата доходност на аукциона от 13 януари 2014 г. е под тази на деноминирани в национална валута облигации в същия матуритетен сегмент на редица държави от ЕС: Испания (3.813%), Италия (3.901%), Полша (4.351%), Словения (4.593%), Румъния (5.114%), Португалия (5.29%), Унгария (5.377%), Гърция (7.585%).

mediapool.bg