Кламер БГ - Бизнес новини: Министерството на финансите пласира 25 млн. евро нов дълг

Министерството на финансите пласира 25 млн. евро нов дълг

Бизнес

|
Пон, 10 Фев 2014г. 18:05ч.
Министерството на финансите пласира 25 млн. евро нов дълг

Министерството на финансите пласира седемгодишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 25 млн. евро, съобщи Министерството на финансите.

На проведения на 10 февруари 2014 г. аукцион постигнатата среднопретеглена годишна доходност на емисията с падеж на 12 февруари 2021 г. е 2.97 на сто.

Общият размер на подадените поръчки достигна 66.35 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2.65.

Най-голямо количество придобиха банките (47.4%), следвани от пенсионните фондове (39.6%), застрахователните компании (12%) и гаранционните фондове (1%).

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е 195 базисни точки. Постигнатата доходност е под съответните стойности на облигации със сходен остатъчен матуритет, деноминирани в евро на държави от ЕС и региона като Румъния (3.56%), Унгария (3.78%), Словения (4.30%) и Турция (4.34%), е посочено в съобщението.

Това беше втория аукцион за този месец, след като на 3 февруари беше пласиран нов дълг от 400 млн. лв. Повече емисии за този месец не са планирани, показва емисионният календар на Министерството на финансите.

През януари беше пласиран нов дълг за 900 млн. лв.

За март са планирани две нови емисии на обща стойност до 100 млн. лв.

mediapool.bg