Кламер БГ - Бизнес новини: МВФ: Нужни са радикални реформи, за да има ръст на доходите

МВФ: Нужни са радикални реформи, за да има ръст на доходите

Бизнес

|
Вт, 04 Фев 2014г. 19:33ч.
МВФ: Нужни са радикални реформи, за да има ръст на доходите

Необходими са радикални реформи, за да се осигури растеж и работни места за достигне по-бързо нивото на доходи в ЕС. Стабилността на публичните финанси не е достатъчно условие за повишаване на жизнения стандарт. Това се посочва в доклада на Международния валутен фонд (МВФ) за страната ни от края на януари.

МВФ препоръчва на България да запази макроикономическата и финансовата стабилност, въпреки външните и вътрешните предизвикателства. Изтъква се необходимостта от съчетаване на предпазливата политика с ускорени и решителни действия за справяне със структурни пречки за висок растеж. Нужни са антимонополни и антикорупционни режими, подобряване на бизнес климата и работата на съдебната система, както и бързо и ефективно усвояване на еврофондовете, препоръчва още МВФ.

За първи път в доклада си МВФ поставя като проблем назначенията на висши постове на близки до управляващите и корупцията.

МВФ прогнозира, че вътрешното търсене постепенно ще се възстанови, а износът и преките чуждестранни инвестиции ще се възползват от възстановяването на икономиката в Европа. Това ще помогне на БВП да постигне растеж от около 1.6% през 2014 г. За повишаването на доходите до равнищата в ЕС обаче е необходим по-висок растеж през следващите години, е посочено в доклада.

Инфлацията ще бъде овладяна в краткосрочен план и през тази година се очаква да бъде 0.8%, което е ръст от 0.4% на годишна база. Заради повишаването на заетостта безработицата се очаква да намалее леко през 2014 г., но ще остане висока, е отбелязано в доклада на МВФ. Последните данни на Евростат са за 13% безработица.

Силната макроикономическа и финансова политика смекчиха уязвимостта, породена от трудната външна и вътрешна среда. Фискалният дефицит намаля до 0.5% от БВП през 2012 г., а държавният дълг остана вторият най-нисък в ЕС, отбелязва още институцията.

Намаляването на външните задължения на банките е постепенно и до голяма степен е породено от значителните им ликвидни средства. Това води до положителна външна позиция от гледна точка на нетните активи за първи път от 2006 г., а капитализацията на банковия сектор е висока, е посочено още в документа.

Макар необслужваните кредити, наследство от периода на бума и последвалата криза, да възлизат на 17.2% от заемите през септември, обезпечените кредити са на комфортното ниво от 72.7%. Достигането на нивата на доходи на ЕС в идните десетилетия ще изисква ускорен растеж, отбелязва МВФ.

България е сред добре представящите се страни в Централна Европа и балтийските държави в областта на фискалната политика и риска, данъчното облагане, но в същото време е доста назад в законодателството, свързано с процедурите по несъстоятелността на фирмите, бюрокрацията и други, е посочено още в доклада на МВФ.

В него се казва още, че управляващите трябва да преразгледат харченето на пари от бюджета, за да постигнат заложената в него цел за дефицита от 1.8% през годината. От фонда препоръчват на България да прецизира целите, към които насочва социалните плащания, включително и парите, заделени за здравеопазване. Препоръчва се още да се възстанови работата по замразената пенсионна реформа и управляващите да вземат мерки за рисковете, които идват от държавни предприятия.

Въпреки че финансовата система е стабилна, ликвидна и добре капитализирана, печалбата в сектора е ниска, отбелязва МВФ и препоръчва по-нататъшни стъпки за намаляване на обема на лошите кредити.

mediapool.bg