Кламер БГ - Бизнес новини: Кабинетът пласира дълг за 400 млн. лв. при двойно по-ниска лихва отпреди година

Кабинетът пласира дълг за 400 млн. лв. при двойно по-ниска лихва отпреди година

Бизнес

|
Пон, 06 Ян 2014г. 19:02ч.
Кабинетът пласира дълг за 400 млн. лв. при двойно по-ниска лихва отпреди година

Министерството на финансите пласира успешно шестмесечни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 400 млн. лева. Постигнатата годишна доходност е 0.6%, е посочено в съобщението на финансовото ведомство от понеделник.

За сравнение миналата година по същото време правителството на ГЕРБ също емитира шестмесечни ДЦК за 800 млн. лв., но при двойно по-висока годишна доходност 1%. Заемът беше извънреден, за да се платят предсрочно евросубсидиите на зърнопроизводителите.

Тази година 400 млн. лв. са заложени в емисионния календар. Правителството планира да изтегли общо 4.4 млрд. лв. през 2014 г., като от тях 3 млрд. лв. ще бъдат емитирани на външните пазари.

Средствата ще отидат за рефинансиране на стар дълг и по-ранно плащане на субсидиите на фермерите, които възлизат на над 1 млрд. лв.

На проведения днес аукцион постигнатата доходност до падежа на емисията на 8 юни 2014 г. е 0.3%, а годишната доходност е 0.6 на сто.

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 810.4 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.03.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите, е посочено в съобщението на Министерството на финансите.

Банките са придобили най-голямото количество ДЦК на аукциона – 66.85%, следвани от гаранционни фондове с 15.08%, пенсионни фондове с 12.12%, и други инвеститори – 5.96%.

Постигнатата доходност е под тази, реализирана на аукционите за сконтови бонове със сходни матуритети на редица държави от ЕС и региона - Гърция (4.15%), Румъния (2.78%), Словения (1.41%), Хърватска (1.2%), Италия (0.82%) и Испания (0.69%).

mediapool.bg