Кламер БГ - Бизнес новини: Кабинетът бърза с емитирането на близо 3 млрд. лв. външен дълг

Кабинетът бърза с емитирането на близо 3 млрд. лв. външен дълг

Бизнес

|
Пон, 24 Март 2014г. 19:05ч.
Кабинетът бърза с емитирането на близо 3 млрд. лв. външен дълг

Правителството бърза с емитирането на близо 3 млрд. външен дълг на международните капиталови пазари. Това става ясно от стенограмата на кабинета.

Миналата сряда правителството даде мандат на финансовия министър Петър Чобанов да подготви емисията. Министерството на финансите избра консорциум от три чужди банки за пласирането на дълга - американските "Джей Пи Морган" (JP Morgan) и Ситибанк (Citibank), както и британската "Ейч Ес Би Си" (HSBC).

Прогнозите на финансисти бяха, че дългът ще бъде изтеглен преди изборите през май заради слабите постъпления в бюджета и кризата в Украйна.

От стенограмата става ясно, че такива са плановете и на финансовия министър Чобанов. На същото мнение е и вицепремиерът по икономическо развитие Даниела Бобева.

"Откровено казано аз си мисля, че по-рано е по-добре, но това е тема, която ще се обсъжда в зависимост от конкретните неща. Добре е, че министър Чобанов дотук успя да организира по добър начин подготовката, тоест да имаме готовност, а вече решението ще го вземем съобразно обстановката", заявява Бобева.

Вървим по нормалния ред и "вече като оценим наистина ситуацията като най-подходяща, ще можем да реализираме емисия", казва Петър Чобанов.

На свой ред премиерът Орешарски завява, че е прочел аргументите "относно тайминга на емисията и нито един не ми прозвуча достатъчно сериозен в интерес на истината". Той предлага "да не се абсолютизираме и върху тайминга, а да продължим да мислим кога е най-подходящото време".

Междувременно министерството на финансите пласира успешно 2.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лв, падежиращи на 26 септември 2016 година.

На проведения на 24 март аукцион е била постигната среднопретеглена годишна доходност от 1.07%, което е най-ниската стойност в този матуритетен сегмент от 2012 г., е посочено в съобщението на финансовото ведомство.

Коефициентът на покритие на аукциона е достигнал 4.73 и е най-високият от началото на 2013 г. Той съответства на поръчки от 236.55 млн. лв. за предложеното количество ДЦК.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 87 базисни точки.

От страна на участниците е имало висок интерес както към количеството предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 38%, следвани от пенсионните фондове с 37.18% и гаранционни и договорни фондове – 24.82%.

Постигнатата доходност е под тази на облигации в национална валута със сходен матуритет на редица държави от ЕС и региона: Литва (1.11%), Италия (1.11%), Португалия (1.32%), Хърватия (2.40%), Полша (2.99%), Унгария (3.63%), Румъния (3.63%), Кипър (5.65%) и Турция (11.17%).

mediapool.bg