Кламер БГ - Бизнес новини: КЗК обвини "Софийска вода" в злоупотреба с лихвите по забавени сметки

КЗК обвини "Софийска вода" в злоупотреба с лихвите по забавени сметки

Бизнес

|
Пон, 24 Март 2014г. 20:24ч.
КЗК обвини "Софийска вода" в злоупотреба с лихвите по забавени сметки

"Софийска вода" злоупотребява с господстващото си положение като начислява лихви върху забавени сметки в месеците, в които потреблението не се отчита по реални показания на водомерите, а служебно. Това твърди Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която даде на концесионера на столичната ВиК-мрежа 30 дни да представи писмени възражения срещу предявените й обвинения, които ако бъдат потвърдени, дружеството ще бъде санкционирано.

От "Софийска вода" оправдаха действията си с наложената им санкция от Националната агенция по приходите именно заради неначисляването на лихвата и обявиха, че ще предоставят своето становище по въ поса в дадения ми срок.

Според КЗК с начисляването на лихвите по неплатени сметки върху прогнозно потребление "Софийска вода" засяга интересите на потребителите и налага нелоялно търговско условие по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

Съгласно Общите условия на "Софийска вода“ потребителите са длъжни ежемесечно да заплащат ползваните от тях ВиК-услуги, като отчитането на действително изразходваното количество вода се извършва веднъж на три месеца.

За всеки от двата месеца, в които не се извършва реално отчитане, ВиК-операторът начислява количество вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните 2 два отчета, като изравнителната сметка, която се изготвя в края на тримесечния период, установява размера на общо използваното количество вода, но не и точния размер на потребеното количество вода за всеки отделен месец.

В същото време Общите условия на концесионера предвиждат при неплащане на текущата сметка на абоната да се начислява законна лихва от деня на забавата.

Така дружеството начислява лихви за забава и върху фактурирани прогнозни количества вода, а не само върху стойността на реално потребена вода, която се изчислява веднъж на тримесечие след действителен отчет на водомерите. Това поведение на "Софийска вода" директно уврежда интересите на потребителите, доколкото задълженията за заплащане за първите два отчетни месеца не са установени по размер, а задължението за обезщетение за забава предполага точно изчислена стойност на реално използваната услуга.

Определението на КЗК не подлежи на обжалване, а дружеството има 30 дни да представи становището си по въпроса и да получи достъп до материалите по преписката. Операторът ще има право да бъде изслушани на открито заседание в комисията във връзка с предявените твърдения и санкциите, които тя възнамерява да наложи.

От концесионера на ВиК-мрежата заявиха, че прилагат законовите разпоредби, включително и по отношение начисляването на лихви за забава при просрочие на плащания от страна на потребителите. "В допълнение и конкретно по разглеждания въпрос, бихме искали да отбележим, че в миналото дружеството е санкционирано от органите на Националната агенция по приходите именно заради неначисляването на лихви за забава върху просрочени сметки, независимo дали същите са формирани по прогнозно потребление или при изравнителен отчет", пише в становище на компанията.

mediapool.bg