Кламер БГ - Бизнес новини: КЗК глоби "Софийска вода" с рекордните 4.8 млн. лв.

КЗК глоби "Софийска вода" с рекордните 4.8 млн. лв.

Бизнес

|
Четв, 29 Май 2014г. 13:07ч.
КЗК глоби "Софийска вода" с рекордните 4.8 млн. лв.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби "Софийска вода" с рекордните 4.8 млн. лв. за злоупотреба с господството положение. Размерът на глобата е процент от оборота на дружеството.

Според решението на антимонополния орган, дружеството има практиката да начислява лихва за забавено плащане от страна на потребителите на служебно начислените задължения за доставката на вода, отвеждането и пречистването на отпадни води през месеците без отчет на водомерите, което засяга интересите на потребителите и представлява налагане на нелоялно търговско условие (чл. 21, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията).

Комисията е установила, че съгласно Общите условия на "Софийска вода“ АД потребителите следва ежемесечно да заплащат ползваните от тях ВиК-услуги, като отчитането на действително изразходваното количество вода се извършва веднъж на три месеца.

За всеки от двата месеца, в които не се извършва реално отчитане, дружеството начислява количество вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните два отчета, като изравнителната сметка, която се изготвя в края на тримесечния период, установява размера на общо използваното количество вода, но не и точния размер на потребеното количество вода за всеки отделен месец.

В същото време в Общите условия на "Софийска вода“е записано правилото на чл. 86 от ЗЗД, според което при неплащане на доставената услуга потребителят дължи обезщетение в размер на законната лихва върху сметката от деня на забавата.

Следователно ВиК операторът начислява лихви за забава и върху фактурирани прогнозни количества вода, а не само върху стойността на реално потребена вода, която се изчислява веднъж на тримесечие след действителен отчет на водомерите.

Това поведение на ответното дружество директно уврежда интересите на потребителите, доколкото задълженията за заплащане за първите два отчетни месеца не са установени по размер, а задължението за обезщетение за забава предполага точно изчислена стойност на реално използваната услуга, е постановила КЗК.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

mediapool.bg