Кламер БГ - Бизнес новини: Исторически най-ниска доходност за 10.5 годишни ДЦК

Исторически най-ниска доходност за 10.5 годишни ДЦК

Бизнес

|
Пон, 12 Май 2014г. 18:03ч.
Исторически най-ниска доходност за 10.5 годишни ДЦК

Министерството на финансите съобщи, че е постигнало исторически най-ниска доходност при емитирането на 10.5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК).

На проведения в понеделник аукцион е пласирана емисия за 50 млн. лв., като постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3.16%, съобщи финансовото министерство.

За сравнение на аукциона през март доходността се понижи до 3.55%, след като през януари беше постигната средна доходност от 3.74%. На търга през декември 2013 г. възвръщаемостта беше 3.56%, а през ноември – отново 3.55%.

Интересът към днешната емисия също е бил голям, като общият размер на подадените поръчки е достигнал 190 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3.82.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките (47.72%), следвани от пенсионните фондове (29.16%), застрахователни дружества (17.72%) и гаранционни фондове (5.41%).

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 169 базисни пункта.

Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации в същия матуритетен сегмент на редица държави от ЕС и региона като Португалия (3.53%), Словения (3.75%), Полша (3.87%), Румъния (4.91%), Унгария (5.25%), Гърция (6.24%) и Турция (9.22%).

През последните седмици и месеци интересът към облигациите на държавите от периферията на еврозоната се повиши. За високото търсене допринесоха спекулациите, че Европейската централна банка може да започне масови покупки на облигации (т. нар. количествени улеснения) и доходността по книжата на Италия, Ирландия, Испания, Португалия се върна на предкризисните си нива.

mediapool.bg