Кламер БГ - Бизнес новини: Инвестиционното министерство ще прави социален жилищен фонд

Инвестиционното министерство ще прави социален жилищен фонд

Бизнес

|
Четв, 13 Март 2014г. 18:42ч.
Инвестиционното министерство ще прави социален жилищен фонд

Държавата да направи социален жилищен фонд, от който да задоволява нуждите на семействата с ниски доходи и самотните възрастни. За ромите пък да се построят нови къщички, а сегашните гета, в които живеят, да се направят на производствени зони, в които да работят. Това предлагат експерти на Министерството на инвестиционното проектиране (МИП), съобщиха от ведомството на министър Иван Данов, който до момента е известен единствено с ползваните социални помощи от Франция.

Подобен модел е развит във Франция, където от специален фонд се закупуват или строят жилища, които после се отдават под нисък наем на социално слаби граждани.

Социални жилища с публично-частни партньорства

Новата инвестиционна инициатива на МИП в сферата на жилищната политика е предвидено да бъде реализирана чрез публично-частни партньорства (ПЧП), е посочено в съобщението. От него не става ясно на базата на какъв нормативен документ ще се стъпи, след като неотдавна правителството взе решение за отмяна на Закона за публично-частното партньорство, защото не вършел работа.

Идеята, лансирана от Данов, е да се направят публично-частни партньорства между общините, държавата и частни инвеститори. Държавата и общините трябва да дадат безвъзмездно терени за строителство и облекчени условия за ползване на домовете за социално слаби.

"За тяхното създаване, управление и поддържане се предвижда учредяване на жилищни асоциации, а зa осигуряване на финансиране на строителството им се предвижда създаване на финансов жилищен фонд", е посочено в съобщението. От него не става ясно какви конкретно ще са ангажиментите на инвеститорите.

Предвижда се в инициативата да бъдат включени и ромските гета. Според концепцията ромите ще бъдат преместени в благоустроени жилища в съседни терени. На мястото на гетата ще се направят производствени зони, в които да има условия за трудова заетост на съседните жители.

Операцията е в ход

Експертите на инвестиционното министерство вече са започнали проучване на наличния социален жилищен фонд и на нуждата от социално подпомагане в общините.

Изпратено е писмо до местните и държавните власти. Министър Данов иска информация от всички общини и от Агенцията за социално подпомагане за нуждите от жилищно подпомагане, наличния сграден фонд, който може да се ползва, и за свободните терени, които могат да бъдат предоставени от общините за строителство на социални жилища.

Нов жилищен кодекс ще регламентира законово инициативата

Намеренията на инвестиционното министерство ще залегнат в нов Жилищен кодекс, какъвто в момента няма, е посочено в съобщението. В изработването на документа ще се включат професионалисти от държавния, общинския и неправителствения сектор, както и гражданите, които ще живеят в новите жилища.

Законодателни мерки трябва да разширят и отговорностите на собствениците на жилищни сгради, в това число и на тези в режим на етажна собственост, като се регламентират местата за управление на отпадъците, генерирани от жилищата.

В инвестиционното министерство обсъждат идеята за създаване на база от данни, интегрирана в Hационален информационен портал за социален жилищен фонд в България. Той ще дава информация за наличностите и нуждите от социални жилища на територията на цялата страна.

"Очакваните ефекти от изпълнението на проекта ще бъдат осигуряване на заетост в строителството, подпомогне на бранша чрез създаване на условия за публично-частни партньорства между бизнеса и общините, стабилизиране на живота на хората и борба с демографската катастрофа чрез осигуряване на субсидирани, достъпни жилища с добро качество и като цяло осигуряване на по-добри перспективи и сигурност; оптимизиране на социалното подпомагане за уязвимите групи и повишаване на ефективността на програмите за социално подпомагане", е посочено в съобщението.

До момента новото инвестиционно министерство, заради което закъсня строителството на магистрала "Струма" от Дупница до Благоевград, е направило единствено проверка на търговските обекти и внесе спорни промени в Закона за устройство на територията, които дават възможност на търговската верига Lafka да навлезе и в градовете, където местната власт в момента не я допуска.

mediapool.bg